Đề thi môn Toán Hình học lớp 7

Đề thi môn Toán Hình học lớp 7

Đề thi môn Toán Hình học của chúng tôi là đề thi theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn mới. Thông qua những câu hỏi trắc nghiệm khách quan với mục đích đánh giá trình độ kiến thức sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về mức độ hiểu bài và đánh giá kết quả học tập của mình đối với môn hình học.

 • Câu 1:
  Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là:
 • Câu 2:
  Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b. Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó:
 • Câu 3:
  Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc MON bằng:

 • Câu 4:
  Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi:
 • Câu 5:
  Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC, thì:
 • Câu 6:
  Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB, thì:
 • Câu 7:
  Cho hình vẽ, biết:  MQ, d NP và  MQP=110o.


  Số đo x của góc NPQ bằng:
 • Câu 8:
  Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ :

  Biết EFP= 50 0. Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi:

 • Câu 10:
  Cho tam giác ABC. Ta có:
 • Câu 11:
  Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có:
 • Câu 12:
  Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó:
 • Câu 13:
  Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có:
 • Câu 14:
  Cho hai tam giác MNP và DEF. Có MN = DE; MP = DF; NP = EF; M = D; N = E; P = F. Ta có:
 • Câu 15:
  Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF trong đó PQ = 4cm; QR = 6cm; PR= 5cm. Chu vi tam giác DEF là:
 • Câu 16:
  Cho  ∆ ABC = ∆ DEF có B = 700; C = 500; EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là:
 • Câu 17:
  Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác là:
 • Câu 18:
  Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE, HK = DF, IK = EF. Khi đó:
 • Câu 19:
  Cho hình vẽ:

   Các tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh là:
 • Câu 20:
  Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Khi đó:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
93 9.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 7 Xem thêm