Kiểm tra trắc nghiệm IQ

Trắc nghiệm IQ trực tuyến có đáp án

VnDoc xin giới thiệu bài Kiểm tra trắc nghiệm IQ dành cho trẻ em gồm 26 câu hỏi vô cùng thú vị giúp các bậc phụ huynh định hướng được cách giáo dục cho con em. Nào hãy cùng bắt đầu tham gia trắc nghiệm IQ online ngay thôi các bạn nhỏ ơi!

Những câu hỏi này sẽ kiểm tra khả năng logic của các bé. Ưu điểm là các câu hỏi trực quan nhiều màu sắc hấp dẫn và đặc biệt là không yêu cầu trẻ phải biết đọc. Các bé hãy coi đây là một trò chơi thú vị nhé! 

Lưu ý:

1. Phụ huynh nên lựa chọn bài test phù hợp với độ tuổi của trẻ.

2. Test IQ cho trẻ khi trẻ đang có tinh thần thật thoải mái.

3. Hãy coi đây là bài test vui cho trẻ không nên quá áp đặt vào kết quả.

 • <p><strong>Câu 1</strong>. Tìm ra hình bị khuyết</p> <p><img title="iq cho tre" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-1.PNG" alt="iq cho tre" width="228" height="155" /></p>
 • <p><strong>Câu 2</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ cho tre" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-2.PNG" alt="IQ cho tre" width="259" height="172" /></p>
 • <p><strong>Câu 3</strong>. Tìm hình còn khuyết</p> <p><img title="IQ cho tre" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-3.PNG" alt="IQ cho tre" width="256" height="175" /></p> <p> </p>
 • <p><strong>Câu 4</strong>. Chọn hình thích hợp.</p> <p><img title="IQ cho tre" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-4.PNG" alt="IQ cho tre" width="377" height="133" /></p>
 • <p><strong>Câu 5. </strong>Tìm hình bị khuyết</p> <p><strong><img title="iq-test" src="/data/image/2015/06/02/cau-5.PNG" alt="iq-test" width="255" height="170" /></strong></p>
 • <p> <strong>Câu 6</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="test-iq" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-6.PNG" alt="test-iq" width="278" height="177" /></p> <p> </p>
 • <p><strong>Câu 7. </strong>Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="test-iq" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-7.PNG" alt="test-iq" width="258" height="173" /></p>
 • <p><strong>Câu 8</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-8.PNG" alt="IQ test" width="255" height="178" /></p>
 • <p><strong>Câu 9. </strong>Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-9.PNG" alt="IQ test" width="261" height="178" /></p>
 • <p><strong>Câu 10</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-10.PNG" alt="IQ test" width="257" height="173" /></p>
 • <p><strong>Câu 11</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-11.PNG" alt="IQ test" width="265" height="182" /></p>
 • <p><strong>Câu 12</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-12.PNG" alt="IQ test" width="262" height="184" /></p>
 • <p><strong>Câu 13</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-13.PNG" alt="IQ test" width="284" height="172" /></p>
 • <p><strong>Câu 14</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-14.PNG" alt="IQ test" width="265" height="171" /></p>
 • <p><strong>Câu 15</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-15.PNG" alt="IQ test" width="254" height="172" /></p>
 • <p><strong>Câu 16</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-16.PNG" alt="IQ test" width="262" height="175" /></p>
 • <p><strong>Câu 17</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-17.PNG" alt="IQ test" width="264" height="176" /></p>
 • <p><strong>Câu 18</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-18.PNG" alt="IQ test" width="263" height="168" /></p> <p> </p>
 • <p><strong>Câu 19</strong>. Tìm hình bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-19.PNG" alt="IQ test" width="272" height="165" /></p>
 • <p><strong>Câu 20</strong>. Tìm hìm bị khuyết</p> <p><img title="IQ test" src="/data/image/2015/06/02/iq-cho-tre-cau-20.PNG" alt="IQ test" width="264" height="174" /></p>
 • Câu 21. Tìm ra hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Câu 22. Tìm hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Câu 23. Tìm hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Câu 24. Tìm hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Câu 25. Tìm hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Câu 26. Tìm hình bị khuyết.
  iq cho tre
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
486 79.189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm