Trắc nghiệm chương 2 Đại số 7: Hàm số và Đồ thị

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Đại số 7 Hàm số và Đồ thị là đề ôn tập môn Toán lớp 7 trực tuyến với 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức được học trong chương 2 Toán 7 môn Đại số.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 trực tuyến được giới thiệu trên VnDoc bao gồm hệ thống các đề trắc nghiệm môn Đại số 7 và Hình học 7 theo từng đơn vị bài học, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm chương 2 Đại số 7 Hàm số và Đồ thị.

Mời các em làm bài tiếp theo:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Câu 1:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A (−2; 1), B (−6; 1), C (−6; 6) và D (−2; 6). Tính diện tích tứ giác ABCD.

 • Câu 2:

  Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1 và x2 là hai giá trị khác nhau của x; y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2 = −4; y1 = −10; 3x1 − 2y2 = 32. Tính x1; y2.

 • Câu 3:

  Cho Hàm số và Đồ thị giá trị tuyết đối y = f(x) = |3x − 1|. Tìm x, biết f(x) = 10.

 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị Hàm số và Đồ thị y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OA với điểm A(−1; −3). Hãy xác định công thức của Hàm số và Đồ thị trên.

 • Câu 5:

  Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Biết rằng tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất lớn hơn cạnh còn lại là 20m. Tính cạnh nhỏ nhất của tam giác.

 • Câu 6:

  Hai xe ô tô cùng đi từ A đến B. Biết vận tốc của ô tô thứ nhất bằng 60% vận tốc của ô tô thứ hai và thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B nhiều hơn thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là 4 giờ. Tính thời gian xe thứ hai đi từ A đến B.

 • Câu 7:

  Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1; x2 là hai giá trị khác nhau của x; y1; y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1; y1 biết 2y1 + 3x1 = 20; x2 = −6; y2 = 3.

 • Câu 8:

  Đồ thị Hàm số và Đồ thị y = 3x là đường thẳng nào trong hình vẽ sau:

  Trắc nghiệm Đại số 7 có đáp án

 • Câu 9:

  Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì hết 2 giờ 15 phút. Hỏi ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 45 km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

 • Câu 10: Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng.

  Trắc nghiệm Đại số 7 có đáp án

 • Câu 11:

   Chia số 133 thành ba phần tỉ lệ thuận với 5; 6; 8. Khi đó phần bé nhất là số

 • Câu 12:

  Số tiền trả cho ba người đánh máy một bản thảo là 41 USD. Người thứ nhất làm việc trong 16 giờ, mỗi giờ đánh được 3 trang. Người thứ hai trong 12 giờ, mỗi giờ đánh được 5 trang. Người thứ ba trong 14 giờ, mỗi giờ đánh được 4 trang. Hỏi người thứ ba nhận được bao nhiêu USD?

 • Câu 13:

  Cho ba điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5). Chọn câu đúng.

 • Câu 14:

  Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1; x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1; y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 biết x2=3; y1=\frac{−3}{5}; y2 = \frac{1}{10}

 • Câu 15:

  Hãy cho biết vị trí của các điểm có hoành độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 và có tung độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 4.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.193
Sắp xếp theo

Môn Toán lớp 7

Xem thêm