Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25

Trắc nghiệm Công nghệ 8 có đáp án

VnDoc mời bạn tham khảo bài Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25 giúp học sinh làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 8 đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 8.

Tài liệu trắc nghiệm Công nghệ 8 bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK Công nghệ lớp 8 với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và giải thích, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

 • 1
  Mối ghép cố định gồm mấy loại?
  Đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.
 • 2
  Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?
  Đó là mối ghép bằng đinh tán và mối ghép bằng hàn.
 • 3
  Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là:
 • 4
  Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán:
 • 5
  Theo trạng thái nung nóng kim loại chỗ tiếp xúc, có mấy kiểu hàn?
  Đó là hàn nóng chảy, hàn áp lực, hàn thiếc.
 • 6
  Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là:
 • 7
  Nhược điểm của mối ghép bằng hàn?
 • 8
  Ứng dụng của mối ghép bằng hàn là:
  Vì hàn tạo cả khung xe đạp và xe máy, làm khung giàn.
 • 9
  Phương pháp hàn nào gọi là hàn mềm?
 • 10
  Chọn phát biểu đúng:
  Vì mối hàn, mối ghép bằng đinh tán thuộc mối ghép không tháo được, ghép ren thuộc mối ghép tháo được.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.177
Sắp xếp theo

  Công Nghệ 8

  Xem thêm