Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX do Vndoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen nhiều dạng bài tập, câu hỏi nhằm nâng cao thành tích môn Lịch sử.

 • 1
  Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?
 • 2
  Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là
 • 3
  Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là
 • 4
  Điểm khác nhau giữa hai phái đó là
 • 5
  Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã
 • 6
  Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
 • 7
  Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ
 • 8
  Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là
 • 9
  “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là
 • 10
  Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là
 • 11
  Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang; 3. Phong trào cách mạng chấm dứt; 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình; 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga
 • 12
  Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho
 • 13
  Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là
 • 14
  Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là
 • 15
  Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là
 • 16
  Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 147
Sắp xếp theo
  Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm