Trắc nghiệm Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Đại số 7 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) là đề ôn tập trực tuyến môn Toán lớp 7 với 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh nắm vững kiến thức hơn về Lũy thừa của một số hữu tỉ được học trong chương trình Đại số 7 tập 1.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập tốt môn Toán lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 online có đáp án. Đây là bộ tài liệu trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp).

Mời các em làm tiếp Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 • Câu 1:

  (0,125)4 . 84 =

 • Câu 2:

  Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là:

 • Câu 3:

  Cho 20n : 5n = 4 thì:

 • Câu 4:

   (\frac{−2}{5}+ \frac{1}{2})2 =

 • Câu 5:

  Cho biểu thức A= \frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}. Chọn khẳng định đúng

 • Câu 6:

  Giá trị của biểu thức \frac{4^6+6^9.\ 120}{8^4.\ 3^{12}−\ 6^{11}} là:

 • Câu 7:

   Tìm x, biết (5x1)6 = 729

 • Câu 8:

   Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn (2x+1)3 = 0,001

 • Câu 9: Kết quả nào sau đây đúng?
 • Câu 10:

  Cho x : \left(\frac{−1}{2}\right)^3\ =\ \frac{-1}{2}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 275
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 7 Online

  Xem thêm