Trắc nghiệm Nhân, chia số hữu tỉ

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Đại số 7 Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ là đề ôn tập môn Toán lớp 7 trực tuyến với 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh nắm vững kiến thức hơn về các phép Nhân, chia số hữu tỉ được học trong chương trình Đại số 7 tập 1.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 học tốt môn Toán hơn, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 online có đáp án. Đây là bộ tài liệu trực tuyến, qua đó, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm Nhân, chia số hữu tỉ.

Mời các em luyện thêm: Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức

 • Câu 1: Tính  −0,35 . 2/7=
 • Câu 2:

  \frac{−26}{15} : 2\frac{3}{5}=

 • Câu 3:

  Kết quả phép tính \frac{3}{4} + \frac{1}{4} . \frac{−12}{20} là:

 • Câu 4:

  Số x mà x : (\frac{1}{12}\frac{3}{4}) = 1 là:

 • Câu 5:

  Nếu x = a/b; y = c/d (b,d 0) thì x.y bằng:

 • Câu 6:

  Kết quả của phép tính \frac{−6}{7}. \frac{21}{12} là:

 • Câu 7:

  Thực hiện phép tính \frac{5}{11} : \frac{15}{22} ta được kết quả:

 • Câu 8:

  Số nào sau đây là kết quả của phép tính 1\frac{4}{5} : (\frac{−3}{4})

 • Câu 9:

  Tìm x biết \frac{2}{3}x = -\frac{1}{8}

 • Câu 10:

  Tính A =\frac{3}{7}. 0,75 \frac{3}{7} . \frac{3}{4} + 0,45?

 • Câu 11:

  Cho x, y biết rằng x . y = 20 và \frac{x}{4}= \frac{y}{5}. Giá trị của x và y lần lượt là:

 • Câu 12:

  Với a, b, c, d là các số khác 0, có bao nhiêu tỉ lệ thức khác nhau được lập từ đẳng thức a.b = c.d?

 • Câu 13:

   Cho 5,2x + (-1,5)x + 8,4 = 1 thì giá trị của x là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 372
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 7 Online

  Xem thêm