Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt 'For' và 'To'

Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh có đáp án

VnDoc giới thiệu bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt 'For' và 'To' có đáp án. Bài tập Tiếng Anh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả. 

Trong ngữ pháp tiếng Anh, nhiều lúc người học vẫn dễ nhầm lẫn khi sử dụng "for" hoặc "to". Thông qua bài test này, các bạn sẽ biết cách dùng đúng 2 từ này trong từng ngữ cảnh cụ thể. Hãy kiểm tra kiến thức ngữ pháp của mình thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm này nhé. 

 • Câu 1. She's going to university _____ her studies.
 • Câu 2. I need to buy a new dress _____.
 • Câu 3. Do you want to go to a coffee shop _____?
 • Câu 4. Kitchen scissors are _____ foods.
 • Câu 5. I need to go home _____ my homework.
 • Câu 6. You must sign up _____ the site.
 • Câu 7. I'm going to the post office _____.
 • Câu 8. This tool is _____ cans easily.
 • Câu 9. I needed to be alone _____.
 • Câu 10. She called the police _____.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm