Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 15

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 15 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô cùng các em củng cố lý thuyết trọng tâm bài học, làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau, nhằm nâng cao kết quả dạy và học môn Vật lý.

 • 1
  Chọn phát biểu đúng
 • 2
  Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện
 • 3
  Tìm phát biểu sai
 • 4

  Nhận xét nào sau đây sai đối với đồ thị vôn-ampe (Hình 15.1) của chất khí?

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 5
  Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?
 • 6
  Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của
 • 7
  Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí
 • 8
  Tìm phương án đúng khi giải thích hiện tượng hồ quang điện
 • 9
  Chọn những thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí
 • 10

  Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có 4,2.1018electron và 2,2.1018 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 169
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm