Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 13

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 13 do VnDoc đăng tải, tài liệu bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý, giúp học sinh củng cố nội dung bài học trong quá trình tự ôn luyện môn Lý tại nhà.

 • 1
  Khi nói về kim loại câu nào dưới đây là sai?
 • 2

  Tìm phát biểu sai khi nói về tính chất dẫn điện của kim loại

 • 3

  Nguyên nhân có điện trở suất trong kim loại là do

 • 4

  Chọn phát điểu đúng

 • 5

  Chọn phát biểu đúng.

  Một sợi dây đòng có điện trở 70Ω ở nhiệt độ 200C. Điện trở của dây đó ở nhiệt độ 400C sẽ

 • 6
  Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ
 • 7

  Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8Ω .m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ 00C đến 20000C tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này ở 16800C là

 • 8

  Biết suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

 • 9

  Một bóng đèn 220V - 75W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1. Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

 • 10

  Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α = 52.10-6V/K, điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở RG = 20Ω. Đặt một mối hàn của cắp nhiệt điện này trong không khí ở 240C và đưa mối hàn thứ hai vào trong lò điện thì thấy cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 584
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm