Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11 với bộ câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm đa dạng, không chỉ hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học mà còn nâng cao chất lượng dạy và học môn Lý 11.

 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 1, 2

  Một điện trở 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 𝛏=1,5V để tạo thành một mạch điện kín thì công suất toả nhiệt ở điện trở này bằng 0,36W

  Câu 1. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là

 • 2

  Điện trở trong của nguồn điện là

 • 3

  Cho mạch điện như hình 11.1, bỏ qua điện trở của dây nối, biết 𝛏1=3V; R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, ampe kế có RA≈0, vôn kế RV≈∞, ampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2A. Điện trở trong r của nguồn bằng

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 4

  Một nguồn điện có suất điện dộng 𝛏=1,5V, điện trở trong r = 0,1Ω. Mắc giữa hai cực của nguồn điện hai điện trở R1 và R2. Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, khi mắc R1 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. R1, R2 có giá trị bằng

 • 5

  Cho mạch điện như hình 11.2, bỏ qua điện trở của dây nối, R1 = 5Ω; R3 = R4 = 2Ω; 𝛏1=3V, điện trở trong các nguồn không đáng kể. Để cường độ dòng điện qua R2 bằng 0 cần phải mắc giữa hai điểm A, B một nguồn điện 𝛏2 có suất điện động bằng bao nhiêu và như thế nào?

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 6

  Cho mạch điện như hình 11.3, bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 𝛏=6V, r = 1Ω, R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω. Số chỉ của ampe kế là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 7

  Cho mạch điện như hình 11.4, bỏ qua điện trở của dây nối, ampe có điện trở không đáng kể, 𝛏=3V, r = 1Ω, IA = 0,5A. Điện trở R có giá trị bằng

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 8, 9

  Cho mạch điện như hình 11.5, bỏ qua điện trở của dây nói R1 = 3Ω; R2 = 6Ω, R3 = 4Ω, R4 = 12Ω; 𝛏=12V, r = 2Ω, RA = 0

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Câu 8. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

 • 9

  Số chỉ của ampe kế (A) là

 • 10

  Cho mạch điện như hình 11.6, 𝛏=3V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối, vôn kế có điện trở RV = R1 = R2 = 50Ω. Số chỉ của vôn kế là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 170
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm