Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11 (Tiết 2) do VnDoc đăng tải, không chỉ củng cố lại lý thuyết đã được học mà học sinh còn ôn luyện nâng cao cùng các dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học lớp 11.

 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 1, 2

  Cho mạch điện như hình 11.7, bỏ qua điện trở của dây nối và các ampe kế, biết R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, ξ = 6V, r = 1Ω

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Câu 1. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

 • 2

  Số chỉ của ampe kế là

 • 3

  Hai nguồn điện có ξ1 = ξ2 = 2V và điện trở trong R1 = 0,4Ω; R2 = 0,2Ω được mắc với điện trở R thành mạch kín (Hình 11.8). Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Giá trị của R là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 4, 5.

  Cho mạch điện như hình 11.9, bỏ qua điện trở của dây nối, biết ξ1 = 6V, ξ2 = 4V, ξ3 = 3V, R1 = R2 = R3 = 0,1Ω, R = 6,2Ω

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B (UAB) bằng

 • 5
  Công suất của nguồn điện ξ1 là
 • 6

  Dùng một nguồn điện để thắp sang lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 1Ω và R2 = 4Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

 • 7

  Một nguồn điện có suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài có biến trở R. Thay đổi R thì thấy khi R = R1 hoặc R = R2, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài không đổi và bằng 4W. R1 và R2 có giá trị

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 50
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm