Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 26

Cơ cấu ngành công nghiệp

Mã số: 10469. Đã có 147 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 26 với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học cũng như kết quả học tập của bản thân.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 25, Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 27 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

1
Ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?
2
Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?
3
Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ơ nước ta được chia thành 3 nhóm chính là?
4
Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là?
5
Ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?
6
Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là?
8
Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
8
Cơ cấu ngành công nghiệp (theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
9
Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:
10
Công nghiệp nước ta phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc ở:
11
Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
12
Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là:
13
Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở:
14
Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là hướng:
15
Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng
16
Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của?
17
Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?
18
Yếu tố đặc biệt quan trọng làm cho các vùng trung du và miền núi của nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là:
19
Cơ cấu công nghiệp phân tho nhóm ngành kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
20
Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm?
Bắt đầu ngay
1 147