Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 36 - Tiết 2

Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Mã số: 07798. Đã có 953 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 36

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 36 - Tiết 2 với câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 khác nhau được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình củng cố và ôn luyện lý thuyết.

Sân bay quốc tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là
Cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Điểm nào sau đây không đúng với Duyên hải Nam Trung Bộ?
Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
Mật độ dân số trung bình của Duyên hải Nam Trung Bộ là (biết diện tích tự nhiên của vùng là 44,4 nghìn km2 và dân số năm 2006 là 8,9 triệu người).
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có các nhà máy điện
Hai trung tâm du lịch quan trọng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
Nhìn bảng và trả lời các câu hỏi sau
Cho bảng số liệu sau
Một số chỉ tiêu về sản xuất lương thực, thực phẩm bình quân đầu người ở Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2005.

Địa phương

Đàn lợn

(nghìn con)

Sản lượng lương thực bình quân đầu người (kg)

Sản lượng thủy sản bình quân đầu người (kg)

Cả nước

27435.0

476.8

41.7

- Duyên hài Nam Trung Bộ

2613.3

279.8

47.3

- Đà Nẵng

94.9

59.2

52.2

- Quảng Nam

576.5

280.73

36.4

- Quảng Ngãi

576.6

326.1

71.9

- Bình Định

659.4

360.2

70.9

- Phú Yên

197.0

381.3

44.8

- Khánh Hòa

138.5

131.8

71.7

- Ninh Thuận

102.0

208.4

99.6

- Bình Thuận

268.4

370.8

133.2

Đàn lợn Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm đàn lợn của cả nước?
Duyên hải Nam Trung Bộ được xếp vào nhóm có sản lượng lương thực ở mức
Có bao nhiêu tỉnh/ thành phố được xếp vào nhóm có sản lượng lương thực thấp?
Cho các nhận xét sau
(1). Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bỉnh Định là ba tỉnh có số lượng đàn lợn lớn
(2). Đà Nẵng có sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp nhất
(3). Chỉ có tỉnh Quảng Nam có sản lượng thủy sản bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước
(4). Chỉ có Bình Thuận và Ninh Thuận là hai tỉnh có sản lượng thủy sản bình quân đầu người cao nhất.

Số nhận định sai là
Vấn đề sản xuất lương thực, thực phẩm ở Duyên hải Nam Trung Bộ cần được giải quyết
Độ che phủ rừng của vùng Duyên hải Nam trung Bộ là(%)
Bắt đầu ngay
1 953