Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Mã số: 07857. Đã có 861 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39 do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh luyện thi trắc nghiệm môn Địa lý 12, ôn tập và củng cố kiến thức nhằm ôn thi THPT quốc gia môn Địa đạt hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3)

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố?
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:
Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ là
Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là
Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
Hồ Thủy lợi lớn nhất Đông Nam Bộ là
Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng ở Đông Nam Bộ là
Đất xám bạc màu trên phù sa cổ của vùng Đông Nam Bộ, phân bố thành vùng lớn ở các tỉnh:
Nguồn nhiệt năng được sản xuất chủ yếu ở Đông Nam Bộ là
Các nhà máy nhiệt điện ở Đông Nam Bộ hoạt động chủ yếu dựa vào nhiên liệu khí tự nhiên là
Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng ở Đông Nam Bộ là
Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là:
Bắt đầu ngay
2 861