Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39 - Tiết 2

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Mã số: 07858. Đã có 1.079 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39

VnDoc mời các bạn tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 39 - Tiết 2 được biên soạn chi tiết và bám sát chương trình trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh luyện thi trắc nghiệm môn Địa lý 12, ôn tập và củng cố kiến thức nhằm ôn thi THPT quốc gia môn Địa đạt hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3)

Nông nghiệp ở Đông Nam Bộ không có thế mạnh về
Tỉnh có thế mạnh để phát triển du lịch biển ở Đông Nam Bộ là
Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng hàng đầu cần quan tâm ở Đông Nam Bộ là
Để đẩy mạnh khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ vấn đề…..là quan trọng hàng đầu.
Ý nào sau đây không phải là mục đích của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc tỉnh/ thành phố nào?
Đường dây cao áp 500 KV nối
Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn thứ mấy của cả nước?
Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh/ thành phố nào của Đông Nam Bộ?
Diện tích và sản lượng cây cao su của Đông Nam Bộ đứng thứ mấy cả nước?
Quy mô công nghiệp theo thứ tự thấp dần ở Đông Nam Bộ là
Hồ thủy lợi Dầu Tiếng (Tây Ninh) đảm bảo tưới tiêu cho hơn:
Điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ?
Mục tiêu của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là
Trong tương lai, Đông Nam Bộ sẽ xuất hiện ngành công nghiệp:
Thuận lợi của vùng ven biển Đông Nam Bộ đối với nuôi trồng thủy sản là có
Bắt đầu ngay
1 1.079