Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 3)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07908. Đã có 750 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 3) là bài thi test trực tuyến hay, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra học kì, cũng như ôn thi THPT Quốc gia môn Địa theo hình thức trắc nghiệm hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 2)

Câu 1:
Đất phù sa ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu
Câu 2:
Đất mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu
Câu 3:
Hạn chế lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế- xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 4:
Số giờ nắng trung bình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 5:
Lượng mưa hằng năm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng
Câu 6:
Thảm thực vật chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 7:
Nhận định nào sau đây không đúng về thuận lợi của mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 8:
Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh:
Câu 9:
Để cải tạo đất mặn, đất phèn ở ĐBSCL cần phải
Câu 10:
Ý nào sâu đây không đúng về những vấn đề cần giải quyết để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL?
Bắt đầu ngay
1 750