Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 24

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Mã số: 05575. Đã có 547 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 24 với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học cũng như kết quả học tập của bản thân.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 23 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

Câu 1.

Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại:

Câu 2.

Đây là tỉnh có ngành thuỷ sản phát triển toàn diện cả khai thác lẫn nuôi trồng:

Câu 3.

Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng thuỷ sản của nước ta thời kì 1990 - 2005.

(Đơn vị: nghìn tấn)

Chỉ tiêu

1990

1995

2000

2005

Sản lượng

890,6

1584,4

2250,5

3432,8

Khai thác

728,5

1195,3

1660,9

1995,4

Nuôi trồng

162,1

389,1

589,6

1437,4

Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

Câu 4.

Nghề nuôi cá tra, cá ba sa trong lồng rất phát triển ở tỉnh:

Câu 5.

Rừng tự nhiên của nước ta được chia làm 3 loại là:

Câu 6.

Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì:

Câu 7.

Các cánh rừng phi lao ven biển của miền Trung là loại rừng:

Câu 8.

Đây là biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thuỷ sản vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

Câu 9.

Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn, rừng phi lao ven biển cho nên:

Câu 10.

Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là:

Câu 11.

Ngư trường trọng điểm số 1 của nước ta là:

Câu 12.

Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi trồng hải sản là:

Câu 13.

Loại rừng có diện tích lớn nhất ở nước ta hiện nay là:

Câu 14.

Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh:

Câu 15.

Việc trồng rừng của nước ta có đặc điểm:

Câu 16

Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, thủy sản dưới 5% phân bố của yếu ở hai vùng?

Câu 17

Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng (năm 2007) cao tập trung chủ yếu ở hai vùng:

Câu 18
Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước là?
Câu 19
Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta tăng?
Câu 20

Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (năm 2007) ở atlat Địa lí Việt nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là?

Bắt đầu ngay
1 547