Đọ độ hiểu biết nông - sâu về lịch sử Việt Nam

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12121. Đã có 480 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn hiểu biết về lịch sử nước ta tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Đọ độ hiểu biết nông - sâu về lịch sử Việt Nam do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

1. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm nào? Có bao nhiêu bia tiến sĩ?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
2. Hiệp định Paris ký kết vào thời gian nào?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
3. Đây là đâu?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
4. Chùa Một Cột được xây dựng năm nào? Xây dựng vào thời nhà nào?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
5. Nhà cách mạng Tô Hiệu gắn liền với nhà tù nào?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
6. Mặt trận Việt Minh tên đầy đủ là gì?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
7. Ai là người cống quả lệ chi cho Dương Quý Phi và sau này lên làm vua?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
8. "Vua quỷ" là ai?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
9. Hàng rào điện tử Macnamara ở Dốc Miếu- Cồn Tiên (Quảng Trị) được xây dựng với tên của bộ trưởng quốc phòng nào của Mĩ?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
10. Việt Nam lấy tên Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
11. Lê Lợi khởi nghĩa lấy hiệu là gì?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
12. Bộ phim "Mùi cỏ cháy" được đề cử ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2013 lấy bối cảnh trận chiến nào?
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam
Bắt đầu ngay
1 480