Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12127. Đã có 440 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn hiểu biết về lịch sử nước ta tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

Câu 1. Hội thề Lũng Nhai - sự kiện lịch sử nổi tiếng của nghĩa quân Lam Sơn - diễn ra năm nào?
Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?
Câu 2: Danh thần nào trong số 18 người tham gia hội thề Lũng Nhai?
Câu 3. Danh tướng nào của Lê Lợi từng bắt sống 3 viên tướng khét tiếng của giặc Minh?
Danh tướng nào của Lê Lợi từng bắt sống 3 viên tướng khét tiếng của giặc Minh
Câu 4. Lê Khôi và Lê Lợi có mối quan hệ như thế nào?
Câu 5. Dũng tướng nhà Lê nào nổi tiếng với đội quân chim bồ câu?
Dũng tướng nhà Lê nào nổi tiếng với đội quân chim bồ câu
Câu 6. Tại gốc cây thị gần 600 tuổi ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, Lê Lợi đã lập lời thề, kết nghĩa anh em với danh tướng nào?
Câu 7. Danh tướng nhà Lê nào mà chỉ cần nghe tên, quân Chiêm Thành lập tức bỏ vũ khí đầu hàng?
Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?
Câu 8. Tướng nào của Lê Lợi từng mượn kế “người cỏ” của Khổng Minh để lấy hàng vạn mũi tên của giặc Minh?
Bắt đầu ngay
1 440