Trắc nghiệm Hàm số lượng giác

Hàm số lượng giác Toán 11

Mã số: 14689. Đã có 86 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác gồm 20 câu hỏi kèm đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức môn Toán 11 hiệu quả, sẵn sàng cho những bài kiểm tra, bài thi lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Toán 11 theo bài với bộ câu hỏi được biên soạn bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm của chương trình học, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, ôn tập kiến thức về chuyên đề môn Toán lớp 11 hiệu quả.

Câu 1
Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
Câu 2
Điều kiện xác định của hàm số y=\cot \left( x-\frac{2\pi }{5} \right) là:
Câu 3
Giá trị lớn nhất của hàm số: y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{\sin x+\cos x+2}
Câu 4
Điều kiện xác định của hàm số y=f(x)=\frac{2\cos x-1}{\sin x}
Câu 5
Hàm số y=\sin \frac{x}{5} có chu kì bằng bao nhiêu?
Câu 6
Hàm số y=\cos x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
Câu 7
Trong các hàm sau hàm nào là hàm số chẵn?
Câu 8
Hàm số y=\sin 2x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
Câu 9
Đồ thị hàm số y=\cos x-\frac{\pi }{4} đi qua điểm nào sau đây?
Câu 10
Hàm số y=\frac{1-\sin x}{1+\sin x} xác định khi và chỉ khi:
Câu 11
Hàm số nào sau đây nhận giá trị âm nếu 0< x<\frac{\pi }{2}
Câu 12
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=\sqrt{4\sin x+5} lần lượt là:
Câu 13
Tập xác định của hàm số: y=\frac{1}{\sin x}+3\tan x
Câu 14
Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=8-4\cos \left( \frac{\pi }{4}-3x \right) là:
Câu 15
Mệnh đề nào sau đây đúng?
Câu 16
Điều kiện xác định của hàm số: y=\cos \sqrt{x-1} là:
Câu 17
Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ?
Câu 18
Tập giá trị của hàm số y={{\sin }^{2}}x+\sin x+1 là:
Câu 19
Điều kiện xác định của hàm số: y=\frac{{{\sin }^{2}}x+3\cos x+1}{\sin \frac{x}{2}}
Câu 20
Đồ thị hàm số y=\cos x+1 đi qua điểm nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 86