Trắc nghiệm Hàm số lượng giác

Bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác gồm 20 câu hỏi kèm đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức môn Toán 11 hiệu quả, sẵn sàng cho những bài kiểm tra, bài thi lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Toán 11 theo bài với bộ câu hỏi được biên soạn bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm của chương trình học, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, ôn tập kiến thức về chuyên đề môn Toán lớp 11 hiệu quả.

 • Câu 1
  Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
 • Câu 2
  Điều kiện xác định của hàm số y=\cot \left( x-\frac{2\pi }{5} \right) là:
 • Câu 3
  Giá trị lớn nhất của hàm số: y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{\sin x+\cos x+2}
 • Câu 4
  Điều kiện xác định của hàm số y=f(x)=\frac{2\cos x-1}{\sin x}
 • Câu 5
  Hàm số y=\sin \frac{x}{5} có chu kì bằng bao nhiêu?
 • Câu 6
  Hàm số y=\cos x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
 • Câu 7
  Trong các hàm sau hàm nào là hàm số chẵn?
 • Câu 8
  Hàm số y=\sin 2x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
 • Câu 9
  Đồ thị hàm số y=\cos x-\frac{\pi }{4} đi qua điểm nào sau đây?
 • Câu 10
  Hàm số y=\frac{1-\sin x}{1+\sin x} xác định khi và chỉ khi:
 • Câu 11
  Hàm số nào sau đây nhận giá trị âm nếu 0< x<\frac{\pi }{2}
 • Câu 12
  Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=\sqrt{4\sin x+5} lần lượt là:
 • Câu 13
  Tập xác định của hàm số: y=\frac{1}{\sin x}+3\tan x
 • Câu 14
  Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=8-4\cos \left( \frac{\pi }{4}-3x \right) là:
 • Câu 15
  Mệnh đề nào sau đây đúng?
 • Câu 16
  Điều kiện xác định của hàm số: y=\cos \sqrt{x-1} là:
 • Câu 17
  Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ?
 • Câu 18
  Tập giá trị của hàm số y={{\sin }^{2}}x+\sin x+1 là:
 • Câu 19
  Điều kiện xác định của hàm số: y=\frac{{{\sin }^{2}}x+3\cos x+1}{\sin \frac{x}{2}}
 • Câu 20
  Đồ thị hàm số y=\cos x+1 đi qua điểm nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm