Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản gồm 20 câu hỏi kèm đáp án do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức môn Toán 11 hiệu quả, sẵn sàng cho những bài kiểm tra, bài thi lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Toán 11 theo bài với bộ câu hỏi được biên soạn bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm của chương trình học, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, ôn tập kiến thức về chuyên đề môn Toán lớp 11 hiệu quả.

 • Câu 1
  Phương trình \sin x=\sin \frac{\pi }{3} có nghiệm là:
 • Câu 2
  Phương trình \tan x=\sqrt{3} có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \left( -20\pi ,18\pi \right)
 • Câu 3
  Phương trình lượng giác \cos \left( 2x+\frac{\pi }{3} \right)=\cos \left( x+\frac{\pi }{6} \right) có nghiệm là:
 • Câu 4
  Với giá trị nào của m thì phương trình \cos x+m-2=0 có nghiệm:
 • Câu 5
  Nghiệm của phương trình \sqrt{3}\tan x=-3 là:
 • Câu 6
  Cho phương trình \sin x.\cos x=1 có nghiệm là:
 • Câu 7
  Phương trình \sin x=\frac{-1}{2} có nghiệm thỏa mãn x nằm trong khoảng \left( \pi ,\dfrac{3\pi }{2} \right)
 • Câu 8
  Nghiệm của phương trình \cos x=\cos 3x
 • Câu 9
  Số nghiệm thuộc đoạn \left[ 0,15\pi \right] của phương trình: \tan x-1=0
 • Câu 10
  Phương trình \dfrac{\sin x-\cos x}{1+\sin x\cos x}=0 có nghiệm là
 • Câu 11
  Phương trình 1+2\cos 2x=0 có nghiệm là:
 • Câu 12
  Mệnh đề nào sau đây sai?
 • Câu 13
  Phương trình \sin \left( \frac{\pi }{6}+x \right)=\cos 2x có nghiệm là
 • Câu 14
  Giải phương trình: \sqrt{3}\tan 2x-3=0
 • Câu 15
  Số nghiệm của phương trình: \sqrt{1-{{x}^{2}}}\sin x=0
 • Câu 16
  Nghiệm của phương trình: \sin \left( x+\frac{\pi }{8} \right)=\frac{-1}{2}
 • Câu 17
  Phương trình \tan x=\tan 3x có nghiệm là:
 • Câu 18
  Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình \sin x=0
 • Câu 19
  Phương trình nào cùng tập nghiệm với phương trình \tan x=1
 • Câu 20
  Tổng các nghiệm thuộc khoảng \left( \frac{-\pi }{2},\frac{\pi }{2} \right) của phương trình:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm