Trắc nghiệm tính chẵn lẻ và chu kì của hàm số lượng giác

Tính chẵn lẻ và chu kì của hàm số lượng giác Toán 11

Trắc nghiệm tính chẵn lẻ và chu kì của hàm số lượng giác gồm 15 câu hỏi kèm đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức môn Toán 11 hiệu quả, sẵn sàng cho những bài kiểm tra, bài thi lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Toán 11 theo bài với bộ câu hỏi được biên soạn bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm của chương trình học, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, ôn tập kiến thức về chuyên đề hàm số lượng giác lớp 11.

 • Câu 1:

  Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

 • Câu 2

  Tính chất của hàm số y=\frac{1-\sin x}{1+\sin x}

 • Câu 3

  Hàm số y=2{{\cos }^{2}}x-1 có chu kì cơ sở là

 • Câu 4

  Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

 • Câu 5

  Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng?

 • Câu 6

  Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ:

 • Câu 7

  Tìm m để hàm số sau là hàm số chẵn;

 • Câu 8

  Xét tính chẵn lẻ của hàm số y=\tan x+2\sin x

 • Câu 9

  Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

  A. y=-3\cos x
  B. y=2\sin x
  C. y=-5{{\sin }^{2}}x+1
  D. y=-\cos x+3

 • Câu 10

  Khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 11

  Hàm số \[y=2\sin x+2\tan x\] là:

 • Câu 12

  Hàm số y=\cos x+\cos \sqrt{3}x là :

 • Câu 13

  Hàm số y=1-2{{\cos }^{2}}x là:

 • Câu 14

  Hàm số y=\sin x+5\cos x là:

 • Câu 15

  Chu kì tuần hoàn của hàm số y=\tan \left( 2x+\frac{\pi }{3} \right) là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm