Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 5

Trắc nghiệm IQ kiến thức chung có đáp án

Mã số: 09346. Thời gian: 10 phút. Đã có 2.159 bạn thử.

Trắc nhghiệm kiến thức văn hóa xã hội

Bài trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh về kiến thức tổng hợp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ vui mới nhất năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm. Bài trắc nghiệm IQ gồm 10 câu hỏi thuộc những lĩnh vực khác nhau giúp bạn đọc "kiểm tra" tổng thể vốn hiểu biết của chính mình. Hãy cùng VnDoc thực hiện nhanh bài trắc nghiệm IQ kiến thức chung nào.

Một số bài trắc nghiệm IQ vui khác:

1. Nền văn minh Babylon hiện nay thuộc nước nào?
Trắc nghiệm IQ
2. Quốc ngữ của Singapore?
Trắc nghiệm IQ
3. Nước nào là quê hương của ông già tuyết?
Trắc nghiệm IQ
4. Thành phố nào của Italy được Shakespeare chọn làm bối cảnh diễn cho câu truyện "Romeo và Juliet"?
Trắc nghiệm IQ
5. Hồ nào trước kia có tên Thủy Quân?
Trắc nghiệm IQ
6. Người lao động nước nào không phải đóng thuế?
Trắc nghiệm IQ
7. Kênh đào Xuy- e thuộc chủ quyền của nước nào ?
Trắc nghiệm IQ
8. Tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái?
Trắc nghiệm IQ
9. Trụ sở của Liên Hợp Quốc đặt ở đâu?
Trắc nghiệm IQ
10. Người Nga có phong tục tặng quà gì cho quý khách của mình?
Trắc nghiệm IQ
Bắt đầu ngay
1 2.159