Trắc nghiệm IQ số 16

Trắc nghiệm tư duy logic có đáp án

Mã số: 10196. Thời gian: 10 phút. Đã có 1.919 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ bằng hình ảnh có đáp án

Đề thi trắc nghiệm IQ kiểm tra tư duy logic có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài trắc nghiệm IQ gồm 6 câu hỏi bằng hình ảnh giúp bạn đọc kiểm tra khả năng tư duy logic của bản thân đồng thời giải tỏa căng thẳng sau ngày dài học tập và làm việc.  

Một số bài test IQ khác:

1. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
2. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
3.
IQ Test
4. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
5. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
6.
IQ Test
Bắt đầu ngay
5 1.919