Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08032. Đã có 2.335 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất với nhiều câu hỏi lý thuyết khác nhau do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh tài liệu ôn luyện tự học tại nhà, đồng thời giúp các em mở rộng vốn kiến thức của bản thân.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp)

Trắc nghiệm Sinh học 10 ôn tập chương 2: Cấu trúc tế bào

1
Các chất được vận chuyển qua màng tế bào thường ở dạng?
2
Nước được vận chuyển qua màng tế bào nhờ?
3
Các chất tan trong lipit được vận chuyển vào trong tế bào qua?
4
Trong các nhóm chất sau, nhóm chất nào dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?
5
Chất O2, CO2 đi qua màng tế bào bằng phương thức?
6
Nhập bào là phương thức vận chuyển?
7
Trong nhiều trường hợp, sự vận chuyển qua màng tế bào phải sử dụng “chất mang”. “Chất mang” chính là các phân tử?
8
Cho các ý sau (với chất A là chất có khả năng khuếch tán qua màng tế bào):

(1) Chênh lệch nồng độ của chất A ở trong và ngoài màng.

(2) Kích thước, hình dạng và đặc tính hóa học của chất A.

(3) Đặc điểm cấu trúc của màng, nhu cầu của tế bào.

(4) Kích thước và hình dạng của tế bào

Tốc độ khuếch tán của chất A phụ thuộc vào những điều nào trên đây?
9
Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế?
10
Cho các nhận định sau về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?
11
Hiện tượng thẩm thấu là?
12
Môi trường đẳng trương là môi trường có nồng độ chất tan?
13
Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất?
14
Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là?
15
Cho các phương thức vận chuyển các chất sau?

(1) Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit

(2) Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng

(3) Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

(4) Nhờ kênh protein đặc hiệu và tiêu hap ATP

Trong các phương thức trên, có mấy phương thức để đưa chất tan vào trong màng tế bào?
Bắt đầu ngay
7 2.335