Thi thử học kì 1 lớp 8 môn Hóa học đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 8

Thi thử học kì 1 lớp 8 môn Hóa học đề 1 do giáo viên VnDoc tự biên soạn, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 đồng thời dễ dàng ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 8 đã học.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 do giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 8 kì 1 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án.

 • Câu 1.

  Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

  Số đơn chất là

 • Câu 2.

  Một chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn khí hidro 31 lần. Xác định X.

 • Câu 3.

  Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 . Biết phân tử khối là 120. Xác định kim loại M

 • Câu 4.

  Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với oxi là: X2O3, công thức hóa học của nguyên tố Y với hiđrô là: YH2. Vậy hợp chất của X và Y có công thức hóa học là:

 • Câu 5.

  Hạt nhân được cấu tạo bởi:

 • Câu 6.

  Cho phương trình hóa học sau:

  Fe2O3 + ?H2 → 2Fe + 3H2O

  Hệ số còn thiếu trong dấu ? để hoàn thành phương trình hóa học trên là:

 • Câu 7.

  Cho phản ứng: Sắt phản ứng với oxi tạo ra oxit sắt từ.

  Phương trình hóa học của phản ứng trên là:

 • Câu 8.

  Cho các hợp chất sau SO3, N2O5 hoá trị của S và N trong các hợp chất trên lần lượt là:

 • Câu 9.

  Cho hợp chất Alx(OH)3 biết Al hóa trị III. Tìm giá trị của x.

 • Câu 10.

  Muối ăn có lẫn cát, để tách muối ăn ra khỏi cát em hãy chọn phương pháp thích hợp nhất:

 • Câu 11.

  Cho hỗn hợp các khí sau: H2, CH4, Cl2, O2, NO2. Số cặp chất khí nặng hơn so với không khí là

 • Câu 12.

  Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 429
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm