Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học lớp 1

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

và hướng dẫn thực hiện

19

Bài 77: ă, âc Bài 78: uc, ưc Bài 79: ôc, uôc Bài 80: iêc, ươc Tập viết tuần 17

Tập viết tuần 18

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

20

Bài 81: ach

Bài 82: ich, êch

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

Ôn tập

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

Bài 84: op, ap Bài 85: ăp, âp

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

21

Bài 86: ôp, ơp Bài 87: ep, êp Bài 88: ip, up Bài 89: iêp, ươp Tập viết tuần 19

Tập viết: Ôn tập

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

22

Bài 90: Ôn tập

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

Bài 91: oa, oe Bài 92: oai, oay Bài 93: oan, oăn

Bài 94: oang, oăng

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

23

Bài 95: oanh, oach Bài 96: oat, oăt

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

Bài 97: Ôn tập

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

Bài 98: uê, uy Bài 99: uơ, uya

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

24

Bài 100: uân, uyên Bài 101: uât, uyêt

Bài 102: uynh, uych

- Giảm phần Luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.

Bài 103: Ôn tập

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

25

Tập đọc: Trường em

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ai hoặc ay.

Tập đọc: Tặng cháu

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ao hoặc au.

Tập đọc: Cái nhãn vở

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Kể chuyện: Rùa và Thỏ

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

26

Tập đọc: Bàn tay mẹ

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Cái Bống

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

anh hoặc ach.

27

Tập đọc: Hoa ngọc lan

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ăm hoặc ăp.

Tập đọc: Ai dậy sớm

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ươn hoặc ương.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Tập đọc: Mưu chú Sẻ

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

uôn hoặc uông.

Kể chuyện: Trí khôn

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

28

Tập đọc: Ngôi nhà

- Giảm yêu cầu: Đọc những dòng thơ có tiếng yêu

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

iêu.

Tập đọc: Quà của bố

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

oan hoặc oat.

Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ut hoặc ưc.

Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

29

Tập đọc: Đầm sen

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

en hoặc oen.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Tập đọc: Mời vào

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Chú công

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

oc hoặc ooc.

Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

30

Tập đọc: Chuyện ở lớp

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Mèo con đi học

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ưu hoặc ươu.

Tập đọc: Người bạn tốt

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

uc hoặc ut.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Kể chuyện: Sói và Sóc

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

31

Tập đọc: Ngưỡng cửa

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nhìn tranh, nói câu chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Tập đọc: Kể cho bé nghe

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Hai chị em

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

32

Tập đọc: Hồ Gươm

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Lũy tre

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Tập đọc: Sau cơn mưa

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

33

Tập đọc: Cây bàng

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

oang hoặc oac.

Tập đọc: Đi học

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Nói dối hại thân

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện, chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể

một đoạn truyện.

34

Tập đọc: Bác đưa thư

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Làm anh

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Tập đọc: Người trồng na

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ

Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,

chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể một đoạn truyện.

35

Tập đọc: Anh hùng biển cả

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng có vần

ân hoặc uân.

Tập viết:

Viết chữ số: 0...9

Không dạy bài này.

Tập đọc: Ò...ó...o

- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.

- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng.

- Giảm yêu cầu luyện nói.

Ghi chú: Căn cứ vào trình độ HS, GV chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học môn Tiếng Việt, đảm bảo HS đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 1 một cách chắc chắn, không để tình trạng HS không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2.

Tài liệu ôn tập ở nhà lớp 1

Ngoài ra, tùy theo đặc thù từng môn học, thiết kế các bài học ghép từ nhiều bài riêng lẻ, tích hợp kiến thức của nhiều bài trong một chủ đề để tiết kiệm thời gian.

Ngoài Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 945
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm