Tinh giản chương trình môn Văn lớp 8 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022

Tinh giản chương trình môn Văn lớp 8 năm 2021 - 2022

VnDoc xin giới thiệu Tinh giản chương trình môn Văn lớp 8 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022 là mẫu giảm tải chuẩn của của Bộ theo Công văn 4040 cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học khi nghỉ dịch Covid 19. Dưới đây là nội dung chi tiết giảm tải môn Văn lớp 8. Thầy cô muốn tải về, nhấn vào nút tải phía cuối trang hoặc đầu trang

HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DC PH THÔNG CẤP THCS MÔN NG VĂN LP 8

(Kèm theo Công văn s .....BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng ......... năm 2021. ca Bộ trưng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

ng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan

Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hai chữ c nhà (trích) của Trần Tuấn Khải

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thuế máu (trích Bản án chế đ thực dân

Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông Giuc-đanh mặc lễ phục (trích Trưng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hai cây phong (trích Ni thầy đầu tiên) của

Ai-ma-tốp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

ng dẫn thực hiện

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

của Ru-xô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chương trình địa phương

(phần Văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

2

Tiếng Việt

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn luyện về dấu câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Hội thoại

- Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào Phần

II của mỗi bài.

- Lựa chọn trật tự từ trong câu

- Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, II, Bài Lựa chọn trật tự từ trong câu; các yêu cầu 1, 3, 6, Bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tp).

3

Tập làm

văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Tóm tắt văn bản tự sự

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

- Phương pháp thuyết minh

- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh; Phần I.2, Bài Phương pháp thuyết minh; Phần I. 2, Phần II, Bài Cách làm bài văn thuyết minh.

- Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận

- Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận; Phần II, Bài Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

ng dẫn thực hiện

- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

- Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận; Phần II, Bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

- Văn bản tường trình

- Luyện tập làm văn bản tường trình

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Văn bản thông báo

- Luyện tập làm văn bản thông báo

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Chương trình địa phương

(Phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

4

Chủ đề tích hợp

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ u)

của Nguyên Hồng

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Nhớ rng của Thế Lữ

- Ông đồ của Vũ Đình Liên

- Câu nghi vấn

- Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Giảm tải chương trình học lớp 8 môn Ngữ văn được thực hiện theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH thay thế công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH (năm 2020) của Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở. Thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học khi nghỉ dịch Covid 19.

Bài tập nghỉ ở nhà lớp 8

............................................

Ngoài Tinh giản chương trình môn Văn lớp 8 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Soạn văn 8, soạn bài 8, Soạn văn 8 VNEN hoặc đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
2 3.681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 Xem thêm