Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

Tổng hợp đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 năm 2020 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số 74 được đọc là:

A. Bảy bốn B. Bảy mươi tư
C. Bảy mươi bốn D. Tư bảy mươi

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 63, 49, 92, 35 là:

A. 63 B. 92 C. 35 D. 49

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 16 … 19 là:

A. = B. > C. <  

Câu 4: Một tuần lễ có bao nhiêu ngày?

A. 5 ngày B. 4 ngày C. 6 ngày D. 7 ngày

Câu 5: Viết thành số: Ba mươi hai:

A. 32 B. 33 C. 23 D. 22

Câu 6: Kết quả của phép tính 26 + 72 là:

A. 99 B. 97 C. 96 D. 98

Câu 7: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

A. 6 giờ B. 12 giờ C. 8 giờ D. 9 giờ

Câu 8: Có bao nhiêu số từ 15 đến 25:

A. 10 số B. 11 số C. 12 số D. 13 số

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 35 + 4 b, 27 + 40 c, 57 - 25 d, 90 - 70

Bài 2: Xếp các số 15, 42, 39, 84, 10 theo thứ tự:

a, Từ bé đến lớn

b, Từ lớn đến bé

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm

a, 24 + 35 … 53 - 40

b, 39cm - 21cm … 68cm - 42cm

Bài 4: Buổi sáng bố bán được hai chục quả cam, buổi chiều bố bán được 15 quả cam. Hỏi bố bán được tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình vuông?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số liền trước của số 99 là số:

A. 98 B. 97 C. 96 D. 95

Câu 2: Hình vẽ dưới đây có số hình tam giác là:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

A.4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 79 … 74 là:

A. > B. =   C. <  

Câu 4: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số:

B. 99 B.98 C. 22 D. 77

Câu 5: Kết quả của phép tính 44 + 5 - 23 là:

A. 10 B. 28 C. 24 D. 26

Câu 6: Đọc số 90

A. Chín mươi B.Chín không C. Không chín D. Chín chín

Câu 7: Bố em đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy bố em đi công tác bao nhiêu ngày?

A. 8 ngày B. 9 ngày C. 10 ngày D. 6 ngày

Câu 8: Lớp 1A có 34 bạn học sinh, trong đó có 12 bạ nữ, còn lại là bạn nam. Số bạn nam của lớp 1A là:

A. 19 bạn B. 21 bạn C. 22 bạn D. 20 bạn

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính

a, 43 +6 b, 60 - 20 c, 50 + 30 d, 29 - 9

Bài 2: Đoạn thẳng AB dài 7 cm, đoạn thẳng CD dài 12cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Bài 3:

a, Viết các aố 100, 62, 25 98 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, Viết các thứ trong môt tuần lễ

C. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 65 B. 20 C. 11 D. 90

Câu 2: Kết quả của phép tính 78 - 24 là:

A. 54 B. 53 C. 52 D. 51

Câu 3: Số liền sau của số 43 là:

A. 41 B. 42 C. 44 D. 47

Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là số:

A. 11 B.99 C. 22 D. 77

Câu 5: Kết quả của phép tính 68 + 1 - 44 là:

A. 27 B. 28 C. 24 D. 25

Câu 6: Vườn nhà Lan có 65 cây vải và nhãn, trong đó có 35 cây vải. Số cây nhãn có trong vườn nhà Lan là:

A. 30 cây B.29 cây C. 40 cây D. 35 cây

Câu 7: Phép tính 22 giờ + 10 giờ = 32 giờ đúng hay sai?

A. Đúng B.Sai    

Câu 8: Trong các số 35, 65, 72, 37 số bé nhất là số:

A. 65 B. 35 C. 37 D. 72

II. Phần tự luận

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 12 + 10 … 39 - 17 b, 40 + 32 … 86 - 12
c, 67 - 34 … 80 - 40 d, 31 + 7 … 40 + 2

Bài 2: Tính:

a, 65 + 31 b, 62 + 4 c, 87 - 11 d, 74 - 22

Bài 3: Viết các số tròn chục có hai chữ số

Bài 4: Thùng thứ nhất đựng 30 gói bánh, thùng thứ hai đựng 45 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

D. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

Bài 1:

a, Khoanh tròn vào số bé nhất trong các số sau đây: 68, 44, 12, 35

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất trong các số sau đây: 72, 83, 14, 32

Bài 2: Viết số theo diễn đạt dưới đây:

Mười hai:……………………

Ba mươi tư:………………….

Bốn mươi sáu:………………

Năm mươi lăm:……………..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Số 24 gồm: … chục và … đơn vị

b, Số 82 gồm: … chục và … đơn vị

c, Số 73 gồm: … chục và … đơn vị

d, Số 47 gồm: … chục và … đơn vị

Bài 4: Đặt rồi tính:

14 + 53 95 - 42

Bài 5: Viết:

a, Các số từ 25 đến 35

b, Các số tròn chục từ 20 đến 90

Bài 6: Tính:

31cm + 26cm 84cm – 13cm
43cm + 15cm 98cm – 47cm

Bài 7: Bạn Lan có 30 gói bánh, bạn Lan được mẹ cho thêm 10 gói bánh. Hỏi bạn Lan có tất cả bao nhiêu gói bánh?

Bài 8: Bố của Hà đi công tác trong 1 tuần và 3 ngày. Hỏi bố của Hà đi công tác được tất cả bao nhiêu ngày?

Bài 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Lúc 4 giờ, kim ngắn chỉ vào số…, kim dài chỉ vào số … trên mặt đồng hồ

b, Lúc 9 giờ, kim ngắn chỉ vào số…, kim dài chỉ vào số … trên mặt đồng hồ

Bài 10: Vẽ thêm vào hình dưới đây 1 đoạn thẳng để hình vẽ có 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

E. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Bài 1:

a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

20, …, 22, …, …, …, …, 27, 28, …, 30

75, …, 73, 72, …, …, 69, …, …, …, 65

b, Viết theo mẫu dưới đây:

84: Tám mươi tư

32: ………………

48: ………………

100: …………….

Bài 2: Viết các số: 62, 59, 26, 47, 14

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 3: Đặt rồi tính

43 + 15 57 – 26 43 + 14 95 - 52

Bài 4: Một lớp học có tất cả 38 bạn học sinh, trong đó có 16 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu bạn học sinh nam?

Bài 5: Tính

78cm – 3cm – 3cm 64cm + 3cm – 5cm

Bài 6: Viết các số có hai chữ số giống nhau vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

… + … = 44 … - … = 66

Bài 7:

a, Khi kim giờ chỉ vào số 7 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

b, Nếu hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 6 thì ngày mai là thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Bài 8: Hùng có 60 viên bi, Hùng được Hải cho thêm 6 viên bi. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 9: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu đoạn thẳng?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020

------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
2 2.456
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm