Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề thi giúp các em học sinh ôn tập, ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em tham khảo.

1. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 1

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

2. Kiến thức tiếng việt

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

3. Tổng

Số câu

4

4

2

10

Số điểm

2

2

2

6

2. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………….

Lớp …………………………………..

Họ và tên:……………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2019 – 2020

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời nhận xét

A. Kiểm tra đọc (10 điểm):

I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói (7 điểm):

Đọc to và rõ: Bàn tay mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55)

II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm):

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Con chuồn chuồn nước

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lung chú lấp lánh. Bốn cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vụt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Đoạn văn con chuồn chuồn đang ở đâu? (0,5đ)

a, Trong nước

b, Trên hồ nước

c, Trên mặt ao

d, Trên cánh đồng

Câu 2: Con chuồn chuồn tung cánh bay như thế nào? (0,5đ)

a, rung rung

b, vụt lên

c, phân vân

d, lướt nhanh

Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống: (0,5đ)

a, Bốn cái cánh……………………..như giấy bóng

b. Hai con mắt………………………………………..như thuỷ tinh

Câu 4: Đoạn văn trên em biết về: (0,5đ)

a, vẻ đẹp con chuồn chuồn

b, vẻ đẹp mùa thu

c, vẻ đẹp hồ nước

d, vẻ đẹp cây lộc vừng

Câu 5: Hãy viết một câu nói về chuồn chuồn mà em biết:(1đ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra viết (10đ)

1. Nghe viết (7đ). Bài dế mèn

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

2. Bài tập (3đ)

Bài 1 (0,5đ): Điền áng và án vào chỗ trống:

Thân hình cường tr……..                                                              Bé có tr……. dô

Bài 2 (0,5đ): Điền oắt và ắt vào chỗ trống:

Mũi dao nhọn h………                                                                   Bé h……. xì hơi

Bài 3 (0,5đ): Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu.

A

B

1. Rửa tay sạch

học môn Tiếng Việt

2. Bé rất thích

chưa chín

3. Quả gấc

trước khi ăn cơm

Bài 4 (0,5đ): Em hãy chọn 1 từ trong dấu ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

Tháp mười đẹp nhất ……….

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

(bông sen, bông hoa, bông lựu, bông huệ)

Bài 5 (1đ) Viết tên 5 loại hoa mà em biết.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 1

1. Đọc thành tiếng: 7 điểm

- Đọc to, rõ ràng. 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ 2 điểm

(có 4 lỗi 1 điểm, trên 4 lỗi 0 điểm)

- Ngắt nghỉ hơi đúng 1 điểm

- Tốc độ 40 – 50 tiếng/ 1 phút 2 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về ND đoạn đọc 1 điểm

2. Đọc hiểu: 3 điểm.

Câu 1.(0. 5 điểm). b. Trên mặt hồ

Câu 2.(0. 5 điểm). b. Vụt lên

Câu 3.

a (0. 5 điểm). mỏng

b. (0. 5 điểm). long lanh

Câu 4.(0. 5 điểm). Vẻ đẹp con chuồn chuồn

Câu 5. (1 điểm). Em tự viết

3. Chính tả: 7 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm

- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

4. Bài tập: 3 điểm

Câu 1. (0, 5 điểm) Thân hình cường tráng                                   Bé có trán

Câu 2. (0, 5 điểm) Mũi dao nhọn hoắt                                          Bé hắt xì hơi

Câu 3. (0, 5 điểm). Tự nối theo yêu cầu bài

Câu 4. (0, 5 điểm) bông sen

Câu 1. (1 điểm) Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Phong Lan, Hoa Bưởi, Hoa Sen.

4. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 2

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (7 điểm)

- GV kiểm tra HS đọc bài: Đầm sen (SGK Tiếng Việt 1 HK II, trang 91)

II. Kiểm tra đọc hiểu: (3 điểm)

1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: (3 điểm)

Kể cho bé nghe

Hay nói ầm ĩ

Mồm thở ra gió

Là con vịt bầu.

Là cái quạt hòm.

Hay hỏi đâu đâu

Không thèm cỏ non

Là con chó vện.

Là con trâu sắt.

Hay chăng dây điện

Rồng phun nước bạc

Là con nhện con.

Là chiếc máy bơm.

Ăn no quay tròn

Dùng miệng nấu cơm

Là cối xay lúa.

Là cua, là cáy . . .

Trần Đăng Khoa

Câu 1: Con gì hay nói ầm ĩ?

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: (0,5 điểm)

A. Con chó vện.

B. Con vịt bầu.

C. Con nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 2: Con gì hay hỏi đâu đâu?

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: (0,5 điểm)

A. Con chó vện.

B. Con vịt bầu.

C. Con nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 3: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? (0,5 điểm)

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời em cho là đúng:

A. Là con trâu có màu đỏ.

B. Là con trâu nhà.

C. Là chiếc máy cài.

D. Là con trâu hoang.

Câu 4: Dựa vào nội dung bài đọc, nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp. (0,5 điểm)

A

B

Hay chăng dây điện

Là cua, là cáy . . .

Ăn no quay tròn

Là con nhện con.

Rồng phun nước bạc

Là chiếc máy bơm.

Dùng miệng nấu cơm

Là cối xay lúa.

Câu 5: Em viết một câu kể về anh (chị, em) của em. (1 điểm)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 - Đề 2

Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu văn bản và kiểm tra kiến thức

cuối năm lớp 1 (Năm học 2019 - 2020)

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

2

Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

Tổng số câu

4

4

2

10

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Ngoài các bài Tiếng Việt hay giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả, VnDoc.com còn có các bộ đề thi Toán lớp 1 cùng các đề thi môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các con ôn luyện và rèn luyện học đồng đều tất cả các môn.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1Tiếng Việt 1 hơn.

Đánh giá bài viết
5 4.361
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối

    Xem thêm