Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 là đề thi giúp các em học sinh ôn tập, ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (7 điểm)

- GV kiểm tra HS đọc bài: Đầm sen (SGK Tiếng Việt 1 HK II, trang 91)

II. Kiểm tra đọc hiểu: (3 điểm)

1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: (3 điểm)

Kể cho bé nghe

Hay nói ầm ĩ

Mồm thở ra gió

Là con vịt bầu.

Là cái quạt hòm.

Hay hỏi đâu đâu

Không thèm cỏ non

Là con chó vện.

Là con trâu sắt.

Hay chăng dây điện

Rồng phun nước bạc

Là con nhện con.

Là chiếc máy bơm.

Ăn no quay tròn

Dùng miệng nấu cơm

Là cối xay lúa.

Là cua, là cáy . . .

Trần Đăng Khoa

Câu 1: Con gì hay nói ầm ĩ?

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: (0,5 điểm)

A. Con chó vện.

B. Con vịt bầu.

C. Con nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 2: Con gì hay hỏi đâu đâu?

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: (0,5 điểm)

A. Con chó vện.

B. Con vịt bầu.

C. Con nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 3: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? (0,5 điểm)

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời em cho là đúng:

A. Là con trâu có màu đỏ.

B. Là con trâu nhà.

C. Là chiếc máy cài.

D. Là con trâu hoang.

Câu 4: Dựa vào nội dung bài đọc, nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp. (0,5 điểm)

A

 

B

 

Hay chăng dây điện

 

 

 

Là cua, là cáy . . .

 

Ăn no quay tròn

 

 

 

Là con nhện con.

 

Rồng phun nước bạc

 

 

 

Là chiếc máy bơm.

 

Dùng miệng nấu cơm

 

 

 

Là cối xay lúa.

Câu 5: Em viết một câu kể về anh (chị, em) của em. (1 điểm)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt

Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu văn bản và kiểm tra kiến thức

cuối năm lớp 1 (Năm học 2019 - 2020)

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

2

Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

Tổng số câu

4

 

4

 

 

2

 

 

10

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Ngoài Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1Tiếng Việt 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 2.637
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối

Xem thêm