Trắc nghiệm GDCD 7 Quan tâm, cảm thông và chia sẻ KNTT

Trắc nghiệm GDCD 7 bài 2 Kết nối tri thức

Trắc nghiệm GDCD 7 Quan tâm, cảm thông và chia sẻ KNTT bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm GDCD 7 có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong bài 2 Giáo dục công dân 7 sách Kết nối tri thức.

 • Câu 1

  Hành vi nào sau đây không là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

 • Câu 2.

  Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

 • Câu 3.

  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

 • Câu 4.

  Hành vi nào sau đây không là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 7
Sắp xếp theo
  GDCD 7 Xem thêm