Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You

Đề ôn tập Ngữ âm tiếng Anh 10 theo từng Unit có đáp án được VnDoc.com đăng tải gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ tiếng Anh có trọng âm khác, ... với các từ vựng có trong trong phần Từ mới tiếng Anh được nhắc đến trong bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 10 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức từ vựng tiếng Anh hiệu quả. Mời các em học sinh tham khảo, download tài liệu dưới đây.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Your Body And You

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit, bài tập tiếng Anh 10 Unit 2 phần Ngữ âm có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm dạng bài phát âm và trọng âm giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1: A. allergy B. cancer C. ailment D. acupuncture
2: A. complicated B. consume C. compound D. oxygenate
3: A. ailment B. evidence C. intestine D. respiratory
4: A. muscle B. lung C. understand D. nurture
5: A. digestive B. complicated C. evidence D. intestine
6: A. disease B. intestine C. consume D. search
7: A. heal B. fear C. hear D. appear

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8: A. compound B. poultry C. inspire D. muscle
9: A. consume B. ailment C. disease D. compound
10: A. evidence B. digestive C. inspiring D. consumer
11: A. complicate B. allergy C. evidence D. intestine
12: A. oxygenate B. complicated C. interviewee D. acupuncture
13: A. circulatory B. respiratory C. photography D. biology
14: A. cancer B. needle C. consume D. poultry
15: A. inspire B. consume C. digest D. muscle

Đáp án

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A 6. A 7. A
8. C 9. A 10. A 11. D 12. C 13. A 14. C 15. D

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 2 Phonetics. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 10 Xem thêm