Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? Online

Bài tập Từ vựng Unit 7 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? Onlinedo VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Look at each picture and circle the correct answer

  What’s the matter with him/ her?

 • 1. She has a ___________.

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

 • 2. He has a ___________.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?
 • 3. He has a __________.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?
 • 4. He has a ___________.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?
 • 5. He has a ____________.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?
 • Exercise 3: Complete the sentences with missing words
 • 1. Tony can’t go to school. He has a h _ _ _ _ _ _ _.
  headache
 • 2. You shouldn’t eat too much ice-cream and s _ _ _ _ _.
  sweets
 • 3. My parents are taking me to the d _ _ _ _ _ because I have a high fever.
  doctor
 • 4. He has a cold. He should wear more warm cl_ _ _ _ _.
  clothes
 • 5. Fruit and milk are good for you. Don’t eat chocolate and d _ _ _ _ coffee.
  drink
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm