Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 - Listening

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 - Listening sẽ hướng dẫn các em nghe và hiểu về một số tổ chức quốc tế. Bài giảng là tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 12 hữu ích giúp quý thầy cô chuẩn bị tiết học hiệu quả, thú vị hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 - Reading

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 - Speaking

Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 13

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14

Unit 14: International organizations

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14 phần Listening gồm những bài tập nghe liên quan đến bài học giúp các em luyện tập khả năng nghe Tiếng Anh về chủ đề Internatioanl organizations. Đồng thời giúp các em hiểu được các tổ chức quốc tế, các hoạt động từ thiện và tình nguyện viên làm việc, học cách viết và mô tả về một số hoạt động của các tổ chức trên thế giới, học những từ liên quan đến chủ đề của bài học.

Đánh giá bài viết
1 864
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 12

Xem thêm