Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 7

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 7 bám sát nội dung bài học "Your house" giúp các em biết cách mô tả về nơi mình sinh sống và học thêm một số cấu trúc câu mới. Bài giảng là tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 6 khoa học giúp quý thầy cô tham khảo để chuẩn bị tiết giảng thật hiệu quả.

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 4

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 12

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 14

Bài giảng Tiếng Anh 6

Unit 7: Your house

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 7 cung cấp đầy đủ các nội dung chính của bài học "Your house" như: mô tả nơi mình sống, phương tiện giao thông, biết cách mô tả, nói về nơi mình sống một cách đơn giản nhất, biết cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/ Are there any…?”, có thể đọc và viết một lá thư. Ngoài ra còn hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước, luyện tập thêm về thì hiện tại.

Bài giảng Tiếng Anh 6

 unit 7 your house

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

Bài giảng Tiếng Anh 6

Đánh giá bài viết
1 1.160
Sắp xếp theo

    Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm