Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 16/3 - 21/3)

Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 16/3 - 21/3) hệ thống lại các kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 và nửa đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo luyện giải Toán, các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh.

Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán - Số học

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lý:

a) (-37) + 14 + 26 + 37

b) (-24) + 6 + 10 + 24

c) 15 + 23 + (-25) + (-23)

d) 35. 18 – 5. 7. 28

e) 45 – 5. (12 + 9)

f) 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)

g) 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) x + 8 – x – 22 với x = 2020

b) - x – a + 12 + a với x = - 98 ; a = 99

c) a – m + 7 – 8 + m với a = 1; m = - 123

d) m – 24 – x + 24 + x với x = 37 ; m = 72

Bài 3. Tìm x biết:

a) 12 \vdots x và x < 0

b) -8 \vdots x và 12 chia hết cho x

c) x \vdots 4 ; x chia hết cho (- 6) và -20 < x < -10

d) x chia hết cho (-9) ; x chia hết cho 12 và 20 < x < 50

Bài 4. Sắp xếp theo thứ tự

* Tăng dần:

a) 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1

b) -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│

* Giảm dần:

a) +9 ; - 4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; - (-12)

b) - (-3) ; - (+2) ; │-1│; 0 ; (-5) ; 4 ; │+7│; -8

Bài 5. Chứng tỏ:

1. (a – b + c) – (a + c) = - b

2. (a + b) – (b – a) + c = 2a + c

Bài ôn tập ở nhà lớp 6 môn Toán - Hình học

Bài 1: Lấy số thứ tự chỉ các hình ở cột A đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột

CỘT A

CỘT B

1

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

A. M không nằm giữa A, B

B. M nằm giữa A, B

C. M thuộc đoạn thẳng AB

D. M không thuộc đoạn thẳng AB

E. A và B cùng phía với M

F. A và B khác phía với M

G. tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

H. Tia Ot không nằm giữa hai tia Ox và Oy

K. Có 2 ta gốc O nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ox

L. Có 2 tia chung gốc O cùng nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ Oy

M. Có 2 tia chung gốc O cùng nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ot

2

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

3

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

4

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

5

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

6

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 6

Bài 2: Đổi độ thành phút

a) 30,5o

b) 90,2o

c) 40,15o

Bài 3

a) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại điểm O và góc xOy bằng 90o.

Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox

b) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại điểm O và góc xOy bằng 30o.

Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

Bài 4: Cho góc bẹt xOy, vẽ các tia Oa, Ob, Oc thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Kể tên các góc đó.

Bài 5: Cho 10 tia chung gốc. Trong hình vẽ có bao nhiêu góc?

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

Bài tập ôn ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ Corona

Đánh giá bài viết
42 7.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm