Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 1: Tìm tổng biết các số hạng là:

a. 234 và 342

b. 506 và 233

c. 570 và 208

d. 407 và 250

Câu 2: Tìm hiệu biết số bị trừ, số trừ lần lượt là:

a. 428 và 214

b. 564 và 462

c. 327 và 105

d. 680 và 350

Câu 3: Số ?

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 4: Tính:

a. 536 + 453 – 647

b. 895 – 362 + 144

Câu 5: Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 6: Nối phép tính với kết quả cảu nó:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 7: Tìm x:

a. x + 216 = 527

b. x – 124 = 633

c. 517 + x = 840

d. 672 – x = 350

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng của ba số trong ba ô liền nhau bằng 555

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

2. Đáp án Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 1:

a. 234 + 342 = 576

b. 506 + 233 = 739

c. 570 + 208 = 778

d. 407 + 250 = 657

Câu 2:

a. 428 – 214 = 214

b. 564 – 462 = 102

c. 327 – 105 = 222

d. 680 – 350 = 330

Câu 3:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 4:

a. 536 + 453 – 647 = 989 – 647

= 342

b. 895 – 362 + 144 = 533 + 144

= 677

Câu 5:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 6:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

Câu 7:

a. x + 216 = 527

x = 527 – 216

x = 311

b. x- 214 = 633

x = 633 + 214

x = 847

c. 517 + x = 849

x = 849 – 517

x = 332

d. 672 – x = 350

x = 672 – 350

x = 322

Câu 8: Ta có thể điền vào các ô trống như sau:

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1

.............................................................

Bộ bài ôn tập ở nhà lớp 2

Mời các bạn tham khảo: 80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 với đầy đủ các dạng bài tập được VnDoc sưu tầm, tổng hợp giúp các em tự luyện tập và củng cố lại kiến thức học tập tốt hơn chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi hiệu quả. Đồng thời đây là tài liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về chi tiết.

Ngoài Toán hay và khó lớp 2 - Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Phần 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm