Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm học 2017-2018 có file nghe + đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm học 2017-2018 có file nghe + đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 sắp tới.

PHAM HONG THAI PRIMARY SCHOOL

NAME:…………………………………………

CLASS: 3

MID- TERM 2 TEST ENGLISH 3

School year 2017– 2018

Time: 35’

Marks

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

speaking

Total

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and match. (1pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Question 3. Listen and number. (1pt)

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Question 4. Listen and complete. (1 pt)

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 My toys
These are my toys on the shelf. I have a (1) ________ . It is red. I have a (2) ___________ . It is blue. And I have a pretty (3) _________ . It is Lucy. I like my toys very much. (4) ___________ you have any toys? What are they?

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (ü) or a cross (X) in the box. (1pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Anh

Question 6. Look at the picture. Look at the letters. Write words. (1 pt)

Đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 7. Fill in the blanks. (1 pt)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

This is my (1) _________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)___________ and a garden. This is my bedroom. It’s small. There is a (3) _____________ in my bedroom. There is a bed, a desk, a (4)________, and a bookcase.

Question 8 . Reorder the words. (1 pt)

1. have/ Do/ you/ toys/ any/?

______________________________________________________

2. a robot/ Peter/ has/.

______________________________________________________

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and match. (1pt)

2. garden 3. Kitchen 4. Pond 5. Livingroom

Question 2. Listen and tick. (1pt)

1. b 2. a 3. c

Question 3. Listen and number. (1pt)

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

Question 4. Listen and complete. (1 pt)

1. car 2. ball 3. doll 4.do

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (√) or a cross (X) in the box. (1pt)

1. √ 2. X 3. √ 4. √

Question 6. Look at the picture. Look at the letters. Write words. (1 pt)

1. plane 2. Pen 3. picture 4. lamp

Question 7. Fill in the blanks. (1 pt)

1. House 2. Bedrooms 3. Bathroom 4. chair

Question 8. Reorder the words. (1 pt)

1. Do you have any toys?

2. Peter has a robot.

Luyện đề kiểm tra giữa học kì 2 là một hoạt động rất tốt cho kì thi cuối năm. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của các bạn, ngoài Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm học 2017-2018 có file nghe + đáp án, VnDoc.com cũng đã sưu tầm và đăng tải rất nhiều Đề thi giữa kì 2 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 nhằm giúp các bạn ôn luyện hiệu quả.

Đánh giá bài viết
18 14.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm