Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên có 2 phần: nghe, đọc và viết. Với nhiều câu hỏi thú vị và hấp dẫn, sát chương trình học, các em học sinh sẽ thấy đây là tài liệu ôn tập hữu ích. Đề thi có đáp án và transcript bài nghe, quý phụ huynh và giáo viên có thể đọc transcript để giúp học sinh làm bài hiệu quả.

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Trường TPDTBTTH Số 1 Mường Nhà

Họ và tên: ......................................................
Lớp: ...............................................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn Tiếng Anh - Lớp 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (Em hãy nghe rồi nối với bức tranh tương ứng) (1pt)

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1, 2, 3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên

III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên

IV. Listen and tick (Nghe và đánh dấu  vào tranh mà em nghe được) (1pt)

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Mường Nhà, Điện Biên

Đáp án đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2015 môn Tiếng Anh lớp 3

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

Ex:1.A 2.D 3.E 4.B 5.C

II. Listen and number (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.C 2.A 3.D 4.B

III. Listen and complete (2pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm (0,5x4)

1. table 2. bedroom

3. pink 4.windy

IV. Listen and tick (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.B 2.B 3.A 4.A

PART II- READING AND WRITING (25 minutes)

V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.Y 2.N 3.N 4.Y

VI. Look and read. Put a tick () or a cross () in the box Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.  2.  3.  4. 

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. fish 2. rainy 3. ball 4. cook

VIII. Complete the sentences (2pt) Mỗi câu đúng 0,5 điểm (0,5x4)

1. What’s he doing? He’s cooking.

2. What’s the weather like? It’s sunny.

3. What’s she doing? She’s skipping.

4. How old are you? I’m nine.

Đánh giá bài viết
3 12.619
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm