Đáp án Học và làm theo Bác 2021 tuần 4

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi Đáp án Học và làm theo Bác 2021 tuần 4 bao gồm đầy đủ 3 bảng A, B, C được chúng tôi cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2021 đã được Tập đoàn Giáo dục Egroup phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động rộng rãi đến học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên... Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 10/9/2021 đến ngày 28/11/2021.

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng A - tuần 4

CÂU HỎI SỐ 1 Trong Thư gửi các bạn thanh niên” (1/8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy ... thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhà nước
 2. đất nước
 3. dân tộc
 4. nước nhà

CÂU HỎI SỐ 2 Cây cầu nào có điểm chính giữa là ranh giới tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền (1954-1975) và là nơi diễn ra cuộc chiến “Chọi cờ”?

 1. Cầu Tràng Tiền
 2. cầu Nguyễn Văn Trỗi
 3. cầu Hàm Rồng
 4. cầu Hiền Lương

CÂU HỎI SỐ 3 Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (U1956), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong ... một nước Việt Nam hòa bình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quá trình xây dựng.
 2. sự nghiệp xây dựng
 3. xây dựng và bảo vệ
 4. công cuộc kiến thiết

CÂU HỎI SỐ 4 Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

 1. Ray-mông Ô-brúc (Raymond Aubric).
 2. Ma-đờ-len Ri-phô (Madeleine Rifaud)
 3. Ray-mông Điệng (Raymonde Dien)
 4. Hang-ri Mác-lanh (Henri Martin)

CÂU HỎI SỐ 5 Địa điểm nào là nơi những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1955, chấm dứt sự hiện diện ở Đông Dương?

 1. Sân bay Gia Lâm (Hà Nội)
 2. Hạ Long (Quảng Ninh)
 3. Bến Nghiêng (Hải Phòng)
 4. Cầu Long Biên (Hà Nội)

CÂU HỎI SỐ 6 Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. Vườn quốc gia Cát Tiên.
 2. Vườn quốc gia Cát Bà.
 3. Vườn quốc gia Côn Đảo.
 4. Vườn quốc gia Xuân Thủy.

CÂU HỎI SỐ 7 Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải thi đua, tùy theo sức của các cháu làm được việc gì ... cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. lợi lộc
 2. có ích
 3. hiệu quả
 4. kết quả

CÂU HỎI số 8 Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhân là:

 1. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.
 2. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.
 3. Khu dự trữ sinh quyến Mũi Cà Mau,
 4. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

CÂU HỎI SỐ 9 Chính sách của Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp giai đoạn từ tháng 9/1945 đến 3/1946 là gì?

 1. Hòa hoãn với thực dân Pháp và đánh đuổi quân đội Trung Hoa dân quốc
 2. Hòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và đánh đuổi thực dân Pháp
 3. Hòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp
 4. Đánh đuổi thực dân Pháp và quân đội Trung Hoa Dân Quốc

CÂU HỎI SỐ 10 Trong kính của đồng bào (6/1941) Hồ Chí Minh viết: “Trong lúc này quyền lợi .... cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đăng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. của người lao động
 2. thống nhất dân tộc
 3. dân tộc giải phóng
 4. của Đảng cộng sản

CÂU HỎI SỐ 11 Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho ... Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. cho chu đáo.
 2. cho thật tốt.
 3. cho đến nơi.
 4. cho kỳ được.

CÂU HỎI SỐ 12 Trong bài Cán bộ và đời sống mới (9/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “... muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dán phục, dân yêu”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Chính phủ
 2. lãnh đạo
 3. cán bộ
 4. Đảng viên

CÂU HỎI SỐ 13 Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

 1. cần học nhân dân
 2. trước hết cần học ở trường
 3. học mọi lúc mọi nơi
 4. học lẫn nhau là cần thiết

CÂU HỎI SỐ 14 Nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai?

 1. Nguyễn Thị Định
 2. Nguyễn Thị Chiên
 3. Hoàng Ngân
 4. Nguyễn Thị Minh Khai

CÂU HỎI SỐ 15 Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải gắng, gắng giúp đỡ thương binh và gia đình chiến sĩ, gắng giữ gìn vệ sinh và giữ gìn kỷ luật, ............... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. gắng tập luyện
 2. gắng học hành
 3. gắng hy sinh
 4. gắng vui khỏe

CÂU HỎI SỐ 16 “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng - Chế độ to là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được ...”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. coi trọng.
 2. tự do.
 3. khuyến khích.
 4. phát huy.

CÂU HỎI SỐ 17 “Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình”. Câu này là của gi?

 1. Đại tướng Hoàng Văn Thái
 2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 3. Đại tướng Lê Trọng Tấn
 4. Đại tướng Văn Tiến Dũng

CÂU HỎI SỐ 18 Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

 1. Ninh Bình.
 2. Thanh Hóa.
 3. Quảng Ninh.
 4. Hải Phòng.

CÂU HỎI SỐ 19 Bốn tỉnh đầu tiên giành được chính quyền frong Cách mạng Tháng Tám – 1945 gồm những tỉnh nào?

 1. Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Sài Gòn
 2. Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng
 3. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam
 4. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình

CÂU HỎI SỐ 20 Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật ... mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. kiên quyết
 2. dân chủ
 3. trong sạch
 4. vững mạnh

CÂU HỎI SỐ 21 Trong bài nói chuyện tại Đại hội Liên hoan Thanh niên tích cực ngành đường sắt (1956), Hồ Chí Minh nói “Nếu không học tập văn hoá, không có trình độ văn hoá thì không học tập được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà; nhưng phải chú ý học tập ...vì nếu chỉ học văn hoá, kỹ thuật mà không có ... thì như người nhắm mắt mà đi.”. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. chính trị
 2. mĩ hoc
 3. lý luan
 4. đao đức

CÂU HỎI SỐ 22 Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 15/5/1941
 2. 15/7/1950
 3. 21/6/1965
 4. 26/3/1953

CÂU HỎI SỐ 23 “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập.” Đoạn trích trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)
 2. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946)
 3. Kính cáo đồng bào (6/1941)
 4. Tuyên ngôn độc lập (1945)

CÂU HỎI SỐ 24 Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào năm nào?

 1. 1950
 2. 1954
 3. 1951
 4. 1953

CÂU HỎI SỐ 25 Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

 1. giáo dục HS yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công; cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.
 2. thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
 3. kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước ban, kết hợp với thực tiễn của nước ta.
 4. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiến độ xây dựng nước nhà.

CÂU HỎI SỐ 26 Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó dùng là:

 1. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa sữa, khó khăn có gan chịu đựng
 2. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ ogi quyền
 3. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc
 4. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng

CÂU HỎI SỐ 27 Trong bài Thư gửi “Quân nhân học báo” (1949), Hồ Chí Minh viết: “Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như........., văn là như ........ của quân nhân.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chân trái, tay trái
 2. tay phải, chân trái
 3. bên trái, bên phải
 4. tay phải, tay trái

CÂU HỎI SỐ 28 Trong văn kiện:“Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”” (6/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm ... trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mũi, học suốt đời mới thuộc”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. công chức
 2. công bộc
 3. đày tớ
 4. người lãnh đạo

CÂU HỎI SỐ 29 Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc(1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bênh bg hoa, chủ quan, hình thức, hơm danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng ...của cán bộ, đảng viên?

 1. thiếu thực tiễn
 2. chưa học hỏi
 3. kém tính đảng
 4. kém lí luận

CÂU HỎI SỐ 30 Trong bài thơ Con cáo và tổ ong, Bác Hồ viết: “Ong thấy cáo muốn cướp con/ Rủ nhau xám lại vây tròn cáo tại Chấm dầu châm mắt cáo giờ/ Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.” Đoạn trích trên thể hiện tư tưởng chính gì của Hồ Chí Minh?

 1. làm việc có kế hoạch
 2. Đại đoàn kết toàn dân
 3. Nói đi đôi với làm
 4. Lấy yếu chống mạnh

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng B - tuần 4

CÂU HỎI SỐ 1

Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

 1. mất việc
 2. hỏng việc
 3. hiểu việc
 4. hết việc

CÂU HỎI SỐ 2

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với địch phải thế nào?

 1. khôn khéo, thông minh
 2. kiên quyết khôn khéo
 3. quyết đoán, thông minh
 4. kiên quyết, thông minh

CÂU HỎI SỐ 3

Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau đây (tức là chính phủ được bầu 1946) phải là một ..... Hãy chọn đáp án đúng:

 1. Chính phủ liêm khiết
 2. Chính phủ thuộc địa
 3. Chính phủ bù nhìn
 4. Chính phủ có thể làm việc

CÂU HỎI SỐ 4

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với nhân dân phải thế nào?

 1. lễ phép, thật thà
 2. lễ phép, thẳng thắn
 3. kính trọng, thật thà
 4. kính trọng, lễ phép

CÂU HỎI SỐ 5

"Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử

Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng

Chiến công Đồng Khởi vang vùng

Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiễn)

Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

 1. Quảng Nam
 2. Bến Tre
 3. Đồng Tháp
 4. Quảng Ngãi

CÂU HỎI SỐ 6

Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hồ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

 1. Nắm vững chính sách, đi theo quần chúng, làm tròn nhiệm vụ
 2. Nắm vững chính sách, đi đúng đường, làm tròn nhiệm vụ
 3. Nắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phận
 4. Nắm vững chính sách, đi đúng hướng, làm tròn nghĩa vụ

CÂU HỎI SỐ 7

Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển?

 1. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 2. đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

CÂU HỎI SỐ 8

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an tich mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. ân cần giúp đỡ
 2. chân thành giúp đỡ
 3. thân ái giúp đỡ
 4. đoàn kết giúp đỡ

CÂU HỎI SỐ 9

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc" để cập đến hoàn cảnh lịch sử nước ta ở giai đoạn nào?

 1. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945
 2. Sau khi phát động Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 3. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ
 4. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945

CÂU HỎI SỐ 10

Hòa để tiến là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

 1. Từ 23 - 9 - 1945 đến 6 - 3 - 1945
 2. Từ 19 - 12 - 1946 đến 7 - 5 - 1954
 3. Từ 8 - 5 - 1954 đến 21 - 7 - 1954
 4. Từ 6 - 3 - 1946 đến 19 - 12 - 1946

CÂU HỎI SỐ 11.

Thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

 1. Lý Nhân Tông
 2. Lý Thánh Tông
 3. Lý Thái Tông
 4. Lý Anh Tông

CÂU HỎI SỐ 12

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 1. 10/9/1960
 2. 20/12/1960
 3. 20/12/1959
 4. 17/1/1960

CÂU HỎI SỐ 13

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với Chính phủ phải thể nào?

 1. tuyệt đối trung thành
 2. tuyệt đối tin tưởng
 3. tuyệt đối tận tụy
 4. tuyệt đối phục vụ

CÂU HỎI SỐ 14

Trọng Bài nói chuyện lại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/18 1945), Hồ Chí Minh đi dặn các cán bộ vừa tốt nghiệp phải:

 1. Công bình, chính trực
 2. Công tăm, chính trực
 3. Cần, kiệm, hi sinh, công bằng
 4. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

CÂU HỎI SỐ 15

Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói" (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng kiến để tìm ra được cách làm việc mà không mất lòng dân. Nhất là đối với các chữ CẦN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì các bạn ....cho dân chúng theo. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. phải đi tận nơi, phải xem tận chỗ
 2. phải có biện pháp mạnh bắt buộc
 3. phải tuyên truyền, phải giải thích
 4. phải thực hành trước, phải làm gương.

CÂU HỎI SỐ 16

“Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp

mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Bác viết trong văn kiện nào?

 1. Sách lược vắn tắt của Đảng
 2. Chính cương vắn tắt của Đảng
 3. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Chương trình tóm tắt của Đảng

CÂU HỎI SỐ 17

Báo Nhân dân - Cơ quan ngôn luận của Đảng - được quyết định xuất bản văn lúc nào?

 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 2. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951
 3. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935
 4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng I năm 1960

CÂU HỎI SỐ 18

Quốc hội khóa I quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào thời gian nào?

 1. Ngày 6 - 5 - 1951
 2. Ngày 23 - 11 - 1946
 3. Ngày 31 - 1 - 1946
 4. Ngày 19 - 12 - 1746

CÂU HỎI SỐ 19

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với tự mình phải thế nào?

 1. cần, kiệm, liêm, chính
 2. trung thành, dũng cảm
 3. chí, công, vô, tư
 4. kính trọng, lễ phép

CÂU HỎI SỐ 20

Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/ 1945), Bác Hồ đã viết: "Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải...., nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình. Hãy chọn đáp án đúng:

 1. làm "quan cách mạng”,
 2. tu dưỡng đạo đức
 3. vừa làm, vừa học
 4. hi sinh gian khổ

CÂU HỎI SỐ 21

Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

 1. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng.
 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận
 3. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.
 4. Đấu tranh chính trị đòi thi hinh hiệp định Giơnevơ

CÂU HỎI SỐ 22

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thể nào?

 1. đam mê
 2. tận tụy
 3. say mê
 4. chăm chỉ

CÂU HỎI SỐ 23

Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

 1. 176 quốc gia
 2. 186 quốc gia
 3. 196 quốc gia
 4. 166 quốc gia

CÂU HỎI SỐ 24

“Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của họ để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước" là chủ trương của Đảng đối với tầng lớp, giai cấp nao?

 1. Tư sản mại bản
 2. Tư sản dân tộc
 3. Tiểu tư sản
 4. Địa chủ phong kiến

CÂU HỎI SỐ 25

Điền từ còn thiếu vào câu thơ dưới đây trong bài Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương ... ..... phải thương nhau cùng." Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Con Hồng cháu Lạc
 2. Con Rồng cháu tiên
 3. Con rồng cháu tiên
 4. Con ông cháu cha

CÂU HỎI SỐ 26

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực từ năm nào đến năm nay?

 1. Từ năm 1992 đến năm 2014
 2. Từ năm 1982 đến năm 1994
 3. Từ năm 1994 đến cuối năm 2014
 4. Từ năm 1994 đến 2018

CÂU HỎI SỐ 27

Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 1/59
 2. Luật 10/59
 3. Luật 5/57
 4. Luật 5/59

CÂU HỎI SỐ 28

Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định thành lập một đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Quảng Nam
 2. Quảng Ngãi
 3. Quảng Bình
 4. Thừa Thiên

CÂU HỎI SỐ 29

Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan Chính phủ:

 1. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
 2. Việc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được
 3. Việc gì khó quá, thì ta phải tránh
 4. Việc gì lợi cho chính quyền, cần làm ngay

CÂU HỎI SỐ 30

Đoàn 759 với nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện cho chiến trường miền Nam được thành lập năm nào?

 1. 1959
 2. 1960
 3. 1965
 4. 1969

Đáp án Học và làm theo Bác 2021 Bảng C - tuần 4

Đánh giá bài viết
1 1.350
Sắp xếp theo
  Bài thu hoạch Xem thêm