Bộ đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 3 - NĂM 2018-2019
I. thuyết
Câu 1 : Với kiểu Telex để ch "Ư" em gõ:
A. U + W B. E + U C. W + U D. A + W
Câu 2:Để thêm trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào?
A. B. C. D.
Câu 3: Để lưu bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + N B. Ctrl + I C. Ctrl + B D. Ctrl + S
Câu 4: Biểu tượng nào sau đây biểu tượng của phần mềm PowerPoint?
A. B. C. D.
Câu 5: Để thay đổi bố cục trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào trong thẻ Home?
A. Delete B. New Slide C. Layout D.Reset
Câu 6: Em hãy chọn kiểu định dạng: font chữ Arial, cỡ chữ 44, in đậm gạch chân trong 4
hình sau:
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Để chèn ngày tháng, tên người soạn em chọn mục nào?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. B. C. D.
Câu 8: Nối mỗi u cột A với một câu cột B để được thao tác đúng :
A B
Khi em đang kiểu chữ thường,
nhấn tổ hợp phím Ctrl+B thì
Các tự tiếp theo kiểu chữ thường
Khi em đang kiểu chữ in đậm,
nhấn tổ hợp phím Ctrl+I thì
Các tự tiếp theo kiểu chữ in đậm
in nghiêng
Khi em đang kiểu chữ nghiêng,
nhấn tổ hợp phím Ctrl+I thì
Các tự tiếp theo kiểu chữ in đậm
gạch dưới
Khi em đang kiểu chữ thường,
nhấn tổ hợp phím Ctrl+B, Ctrl+U
thì
Các tự tiếp theo kiểu chữ in đậm
Câu 9: Biểu tượng nào để chèn tranh ảnh vào văn bản?
A. B. C. D.
Câu 10: Nối hai cột sau cho đúng:
A.
1. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu.
B.
2. Thêm mới trang trình chiếu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
3. Chèn hình theo mẫu sẵn o trang trình chiếu.
D.
4. Thay đổi bố cục trang trình chiếu.
Câu 11: Đâu thanh công cụ để định dạng canh lề?
B.
C.
D.
Câu 12: Trong th Home, nối chức năng đúng với nút lệnh
Thay đổi
phông chữ
Thay đổi
cỡ chữ
Thay đổi
kiểu chữ
Căn lề
Câu 13: Khoanh tròn phần mềm Tiếng Việt dấu?
A. B. C. D.
Câu 14: Biểu tượng nào để chèn hình vào văn bản?
A. B. C. D.
Câu 15: Để trình chiếu em nhấn phím nào sau đây?
A.Tổ hợp phím F+5 B. Phím F5 C. Ctrl +S D. ESC

Đề ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2018 - 2019

Bộ đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2018 - 2019 gồm các kiến thức trọng tâm giúp các em học sinh nắm được các nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 3 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ngoài Bộ đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin Học lớp 3 trên. Các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3 và Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
14 2.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm