Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 chương Hiđrocacbon không no năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Nghệ An

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 chương Hiđrocacbon không no năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Nghệ An, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Hóa học.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11

Chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 0,24 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Công thức phân tử 2 ankin là?

A. C2H2 và C3H4

B. C2H4 và C3H6

C. C3H4 và C4H6

D. CH4 và C2H6

Câu 2: Công thức chung của anken là?

A. CnH2n(n≥2)

B. CnH2n-2(n≥2)

C. CnH2n + 2(n≥2)

D. CnH2n(n≥1)

Câu 3: Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt: C2H2, CH2=CH2, CH3-CH3, CH3-C≡C-CH3, CH3-C≡CH

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 4: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Anken X thu được 0,3 mol khí CO2. Công thức phân tử X là?

A. C2H4

B. C3H6

C. C3H4

D. C4H8

Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là?

A. 20.

B. 40.

C. 30.

D. 10.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,92g CO2 và 2,7g H2O. m có giá trị là:

A. 2,82g

B. 2,67g

C. 2,46g

D. 2,31g.

Câu 8: Cho phản ứng: CH2=CH-CH3 + HCl → X(sản phẩm chính).

X là?

A. 1- Clo propan

B. 2 – Clopropen

C. 1 – Clopropen

D. 2 – Clopropan

Câu 9: Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH3-CH2-CH2-CH3

B. CH2=CH-CH=CH2

C. CH2=CH-CH2-CH3

D. CH3CH=CHCH3

Câu 10: Axetilen là tên gọi thông thường của chất nào?

A. CH3-CH3

B. CH3-C≡CH

C. CH≡CH D.

CH2=CH2

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 chương Hiđrocacbon không no năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 5.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm