Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Tin học trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Đăk Lăk năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD - ĐT
TRƯỜNG THCS
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Năm học 2019 2020
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:
Đánh giá về kiến thức, kỹ năng 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu vận
dụng của HS.
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm hàm trong chương trình bảng tính, cách sử dụng hàm
AVERAGE, SUM, MAX, MIN
- Biết hai cách nhập hàm: Gõ từ bàn phím như ng thức hoặc sử dụng các nút
lệnh trên thanh công thức. Viết đúng pháp, dụng các hàm để tính toán kết hợp các
số địa chỉ, cũng như địa chỉ các khối trong công thức
- Học sinh nắm được định dạng trang tính: Thực hiện định dạng phông chữ, cỡ
chữ, kiểu chữ màu chữ, biết căn lề trong ô tính
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in. Nhận biết c lệnh
xem trước khi in điều chỉnh ngắt trang, biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh
ngắt trang.
- Biết được khái niệm sắp xếp dữ liệu ? c bước cần để sắp xếp dữ liệu ?
Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ, Một số dạng biểu đồ thông thường các bước
cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu
2. năng
- Rèn luyện năng sử dụng m trong chương trình bảng tính, các thao tác định
dạng trang tính với kiến thức đã học Microsoft Word vận dụng vào bảng tính Excel.
- Trình bày được trang in theo ý muốn hay theo yêu cầu, sắp xếp dữ liệu so sánh
dữ liệu trong cùng một bảng tính.
3. Thái độ
- Nghiêm c làm bài kiểm tra
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
II XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA
Hình thức Trắc nghiệm ( 30% ) tự luận ( 70 % )
III XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Đề kiểm tra học k II, trên s phân phối số tiết, căn cứ vào đề cương của
phòng giáo dục, kết hợp với việc xác định các chuẩn quan trong trong tiến hành
xây dựng ma trận đề kiểm tra n sau:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TL
Vận dụng
Vận dụng
cao
Bài 4:
Sử dụng các
hàm để tính
toán
Vận dụng
được các
hàm đã
học tính
được kết
quả trong
bảng đã
cho
Bài 6:
Định dạng
trang tính
Chỉ ra được
các nhóm
lệnh bản
trong định
dạng trang
tính
Bài 7:
Trình bày
in trang tính
Nhận biết
được các lệnh
in trong trang
tính
Trình y
được các
bước khi in
trang tính
Bài 8 Sắp
xếp dữ liệu
Trình y
được các
bước sắp xếp
dữ liệu
Tổng:9
Số điểm:
Tỉ lệ %:100
3 Câu
1,5 đ
15%
1Câu
1,5 đ
15%
1Câu
1,5 đ
15%
1Câu
40%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD - ĐT THỊ BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Năm học 2019 2020
MÔN : TIN HỌC 7
THỜI GIAN : 45 PHÚT
Họ và tên: .............................................. Lớp: ........................
Điểm
Lời phê của giáo viên
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh tròn vào các đáp án đúng. Mỗi u đúng
được (0,5đ)
Câu 1: Các lệnh chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, u chữ nằm trong nhóm lệnh?
A/ Font B/ Paragraph C/ Number D/ Cells
Câu 2: Lệnh thực hiện thao tác căn thẳng hai lề là?
A/ B/ C/ D/
Câu 3: Lệnh tác dụng?
A/ ng một chữ số thập phân B/ Giảm một chữ số thập phân
C/ Chọn ô cần giảm chữ số thập phân C/ Tất cả đều đúng
Câu 4: Trong Excel chế độ hiển thị trình bày trang được đặt tên là?
A/ Normal B/ Page Layout C/ Page Break Priview D/ Full
Screean
Câu 5: Lệnh thực hiện c thao tác in?
A/ B/ C/ D/
Câu 6: Lọc d liệu được thực hiện bằng lệnh?

Đề thi cuối học kì 2 Tin học 7 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Đăk Lăk năm 2019 - 2020 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trước kì thi học kì 2 sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Tin học trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Đăk Lăk năm 2019 - 2020 nằm trong Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2020. Đây là bộ tài liệu phong phú và hữu ích, giúp các em học sinh ôn tập để nắm bắt được các dạng bài thường có trong các đề thi chính thức, từ đó tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Tin học trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Đăk Lăk năm 2019 - 2020. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 484
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm