Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH An Bình A, Đồng Tháp năm học 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH An Bình A, Đồng Tháp năm học 2019 - 2020 được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

TH AN BÌNH A KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Họ và tên : ............................................. NĂM HỌC 2019 - 2020

Lớp 5 .... Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1đ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để 3kg3g = ………kg là: (M1-Đại lượng)

A. 3,3 B. 3,03 C. 3,003 D. 3,0003

Câu 2: (1đ) (M1-Số học) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834 B. 0,834 C. 8,34 D. 83,4

Câu 3: (1đ) (M1-Số học)

Cho các số thập phân: 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538. Số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538 B. 41,835 C. 42,358 D. 41,538

Câu 4: (1đ) (M2-Số học) Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế đã có một số người đến thêm nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ? (Mức ăn của mỗi người như nhau).

A- 50 người B- 60 người C- 70 người D- 80 người

Câu 5: (1đ) (M2-Đại lượng) Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a/- 42dm2 4cm2 ..…... 4240cm2

b/- 1hg 9dag ……... 1hg 898g

Câu 6: (1đ) (M2-Số học)Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

37,314; 34,075; 37,303; 34,257; 37,329; 34,175

……………………………………………………………………………………

Câu 7: (1đ) (M3-Số học) Tìm X, biết (X + 1/10) x 5/6 = 3 - 7/6

Câu 8: (1đ) (M3-Đại lượng) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

(43 tạ 2kg - 25 tạ 34kg) x 3 = ………tấn…..…..kg

Câu 9: (1đ) (M3-Hình học)

Một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ (như hình vẽ). Biết diện tích của hình vuông lớn là 100cm2. Hỏi chu vi của 1 hình vuông nhỏ là bao nhiêu ?

Câu 10: (1đ) (M4-Số học)

Cho các chữ số 1; 2 và 3. Hãy tính trung bình cộng của các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho ?

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1: (1đ) C. 3,003 Câu 2: (1đ) D. 83,4 Câu 3: (1đ) A. 42,538

Câu 4: (1đ) D- 80 người

Câu 5: (1đ) a/- 42dm2 4cm2 < 4240cm2 b/- 1hg 9dag < 1hg 898g

Câu 6: (1đ) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329

Câu 7: (1đ) Tìm x, biết

(x + 1/10) x 5/6 = 11/6

x + 1/10 = 11/6 : 5/6

x + 1/10 = 11/5

x = 11/5 - 1/10

x = 21/10

Câu 8: (1đ) 9km2 6dam2 3m2 = 9.000.603 m2

Câu 9: (1đ) Bài giải:

Diện tích của 1 hình vuông nhỏ là: 100 : 4 = 25 (cm2)

Vì 25 = 5 x 5 nên cạnh của 1 hình vuông nhỏ là 5cm

Vậy, chu vi của hình vuông nhỏ là: 5 x 4 = 20(cm)

Đáp số: 20cm

Câu 10: (1đ) Bài giải:

Có 6 số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho là:

123; 132; 213; 231; 312; 321

Trung bình cộng của các số đã lập được là:

(123 + 132 + 213 + 231 + 312 + 321) : 6 = 222

Đáp số: 222

Các tài liệu liên quan:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH An Bình A, Đồng Tháp năm học 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu lớp 5 khác như đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
5 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm