Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: (2 điểm)

Trong tế bào thực vật, bào quan nào có khả năng tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng? Nêu cấu trúc của bào quan đó?

Câu 2: (3 điểm)

1. Thế nào là vận chuyển chủ động và điều kiện để xảy ra vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất?

2. Đối với các thể rắn kích thước lớn không lọt qua các lỗ màng được thì tế bào động vật sử dụng phương thức nào để chuyển tải chúng vào tế bào? Em hãy nêu khái niệm và cơ chế của phương thức đó?

Câu 3: (3 điểm)

1. Trình bày cấu tạo hóa học và chức năng của ATP?

2. Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Câu 4: (2 điểm)

Giả sử một tế bào nhân tạo có màng thấm chọn lọc chứa 0,06M saccarôzơ và 0,04M glucozơ được đặt trong một bình đựng dung dịch có 0,03M Saccarôzơ và 0,02M glucozơ, 0,01M fructôzơ.

a. Kích thước của tế bào nhân tạo sẽ như thế nào? Giải thích?

b. Mỗi chất tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

CÂU 1

(2.0 điểm)

- Là bào quan lục lạp.

- Có 2 lớp màng bao bọc.

- Bên trong chứa: + Chất nền Stroma, có ADN riêng, riboxom...

+ Hệ thống grana gồm nhiều túi dẹt tinacoit xếp chồng lên nhau, trên màng tinacoit chứa nhiều diệp lục và enzim quang hợp.

0.5

0.5

0.5

0.5

CÂU 2

(3.0 điểm)

1. - Vận chuyển chủ động: là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao (ngược gradien nồng độ) và cần tiêu tốn năng lượng

- Điều kiện để xảy ra vận chuyển chủ động:

+ Cần có kênh protein (máy bơm đặc chủng)….

+ Phải được cung cấp năng lượng ATP….

2. - Thực bào

+ Thực bào là…

+ Cơ chế…

1.0

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

CÂU 2

(3 điểm)

1. - ATP cấu tạo từ 3 thành phần: Bazơnitơ ađênin, Đường ribôzơ, 3 nhóm phôtphat. Trong đó 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. (photphat cao năng)

- Chức năng:

+ Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của TB.

+ Cung cấp năng lượng cho vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

+ Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học.

2. - ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì:

+ Chứa các liên kết cao năng mang nhiều năng lượng

+ Năng lượng hoạt hóa thấp nên dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng

+ Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào → ATP được sử dụng hàng ngày như tiền tệ

1.0

1.0

1.0

CÂU 4

(2 điểm)

a. - Kích thước tế bào nhân tạo sẽ to ra.

- Dung dịch trong bình là nhược trương so với dung dịch trong tế bào nhân tạo do nước di chuyển từ ngoài bình vào trong tế bào nhân tạo.

b. - Saccarôzơ là loại đường đôi hoàn toàn không thấm qua màng chọn lọc.

- Glucose trong tế bào khuếch tán ra ngoài bình.

- Fructose trong bình khuếch tán vào trong tế bào nhân tạo.

0.5

0.5

1.0

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 10 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm