Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Sinh có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng với tài liệu này các bạn sẽ đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN THI: Sinh 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề lẻ (Dành cho số báo danh lẻ)

Câu 1 (2 điểm)

a. Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

b. Từ 4 loại nu (A, T, G, X) đã tạo ra bao nhiêu bộ ba? Trong đó có 1 số bộ ba không mã hóa cho aa nào, em hãy kể tên các bộ ba đó.

Câu 2 (3 điểm)

a. Thế nào là thể đột biến? Kể tên các dạng đột biến gen?

b. Trình bày cơ chế phát sinh và ý nghĩa của đột biến lệch bội?

c. Hội chứng Đao và hội chứng tơcnơ ở người liên quan đến cặp NST nào, thuộc dạng nào của đột biến lệch bội?

Câu 3 (2 điểm)

a. Nhiễm sắc thể giới tính là gì? Nêu đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X?

b. Cho biết gen a quy định tính trạng dính ngón tay 2 và 3; gen a chỉ nằm trên NST giới tính Y.

Một phụ nữ bình thường kết hôn với một người chồng bị dính ngón tay 2 và 3. Cặp vợ chồng này muốn sinh con không bị tật dính ngón 2 và 3. Bằng kiến thức sinh học, em hãy tư vấn cho cặp vợ chồng này nên sinh con gì? Giải thích tại sao?

Câu 4 (3 điểm)

a. Một loài có bộ NST 2n = 24. Tính số lượng NST ở các dạng: thể một, thể ba, thể tam bội, thể tứ bội?

b. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3' ...GGA TTX GXA... 5'

Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, trình tự các nuclêôtit trên mARN, trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit? Biết các codon mã hóa các aa tương ứng như sau: XGU - aa Arg; AAG - aa Lys; XXU - aa Pro.

c. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Xét phép lai (P) ♂AaDDEe × ♀ AaDdee. Xác định tỉ lệ kiểu hình giống mẹ ở F1.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

ĐÁP ÁN ĐỀ LẺ

Câu 1:

a. Gen là 1 đoạn của pt ADN mang TTDT mã hóa 1 phân tử ARN hoặc 1 chuỗi polipeptit.

- Lấy 1 VD đúng VD như: gen Hb α là gen mã hóa cho chuỗi polypeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu. (có thể lấy VD khác)

b. - Từ 4 loại nu đã tạo ra 43 = 64 bộ 3

- Trong đó có 3 bộ 3 không mã hóa aa nào --> bộ 3 kết thúc là: UAG, UAA, UGA

Câu 2:

a. Thể ĐB là những cá thể mang gen ĐB đã biểu hiện ra KH.

- Kể tên các dạng đột biến gen: thay thế cặp Nu, mất cặp Nu, thêm cặp Nu.

b. Cơ chế phát sinh và ý nghĩa của ĐB lệch bội:

 • Cơ chế phát sinh: Có thể trình bày bằng sơ đồ hoặc bằng lời như sau:
  • Do sự rối loạn phân bào làm cho 1 cặp NST không phân li trong giảm phân cho 2 loại giao tử: (n - 1) và (n + 1).
  • Giao tử (n + 1) kết hợp với giao tử thường (n) --> H.tử là thể 3 (2n + 1). Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử thường (n) --> H.tử là thể 1 (2n - 1).
 • Ý nghĩa:
  • Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa
  • Trong chọn giống có thể sử dụng các cây không nhiễm để đưa các NST theo ý muốn vào cây lai

c. - Hội chứng Đao: liên quan tới cặp NST 21, thể ba

- Hội chứng Tơcnơ: liên quan tới cặp NST 23, thể một

Câu 3:

a. - Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính ...

- Kết quả phép lai thuận và nghịch cho tỉ lệ kiểu hình khác nhau ở hai giới. Tính trạng lặn dễ biểu hiện ở giới XY (Di truyền chéo)

b. Tư vấn cho cặp vợ chồng này nên sinh con gái vì:

 • Gen a nằm trên NST Y di truyền thắng -> người bố chỉ truyền giao tử Ya cho con trai do vậy nếu sinh con trai chắc chắn có tật giống bố (dính ngón tay 2 và 3). Nếu sinh con gái chắc chắn bình thường, không bị dính ngón tay 2 và 3.
 • Viết SĐL: P ♀XX x ♂XYa

F1 XX : XYa

(con gái BT, con trai bị dính ngón tay)

Câu 4:

a. Thể một 24 – 1 = 23 NST

Thể ba 24 + 1 = 25 NST

Thể tam bội 3n = 36 NST

Thể tứ bội 4n = 48 NST

b. Mạch gốc 3' ...GGA TTX GXA... 5'

Mạch bổ sung 5' ...XXT AAG XGT... 3'

mARN 5' ...XXU AAG XGU... 3'

Polipeptit ... Pro – Lys – Arg ...

c. Xét phép lai (P): ♂AaDDEe × ♀ AaDdee. Xác định tỉ lệ kiểu hình giống mẹ ở F1.

- Kiểu hình giống mẹ (A – D – ee) = 3/4 * 1 * 1/2 = 3/8

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm