Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1
/
8
- Mã đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề thi 06 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT M 2022 LẦN 1
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian
,Oxyz
cho hai mặt phẳng
: 2 1 0, : 2 1 0.P x y z Q x y z
Gọi
S
mặt cầu tâm thuộc trục hoành, đồng thời
S
cắt mặt phẳng
P
theo giao tuyến một đường tròn
bán kính bằng 2 và
S
cắt mặt phẳng
Q
theo giao tuyến một đường tròn có bán kính bằng r. Xác định
r sao cho chỉ đúng một mặt cầu
S
thỏa yêu cầu.
A.
B.
C.
3 2
.
2
r
D.
3.r
Câu 2. Tập nghiệm S của bất phương trình
x
x 2
1
5
25
là:
A.
S 1; 
B.
S ;2 
C.
S ;1 
D.
S 2;
Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
:3 2 0P x z
. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp
tuyến của
P
?
A.
3; 1;2n
B.
3;0; 1n
C.
3; 1;0n
D.
1;0; 1n
Câu 4. Trong khai triển
11
x y
, hệ số của số hạng chứa
8 3
x y
A.
3
11
C
. B.
8
11
C
. C.
3
11
C
. D.
5
11
C
.
Câu 5. Cho khối chop có diện tích đáy
2
5B a
và chiều cao
h a
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
5a
B.
3
5
3
a
C.
3
5
2
a
. D.
3
5
6
a
Câu 6. Cho hàm số
y f x
đạo hàm liên tục trên
0;1
thỏa mãn
2
2
4 8 4, 0;1f x f x x x
 
1 2f
. Tính
1
0
f x x dx
.
A.
11
6
. B.
4
3
. C.
5
6
. D. 2.
Câu 7. Cho đa giác đều
32
cạnh. Gọi
S
là tập hợp các tứ giác tạo thành có
4
đỉnh lấy từ các đỉnh của đa
giác đều. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của
S
. Xác suất để chọn được một hình chữ nhật là
A.
1
341
. B.
3
899
. C.
1
385
. D.
1
261
.
Câu 8. Cho
2
0
3
f x dx
2
0
1
g x dx
. Giá trị của
2
0
( ) 5 ( )
f x g x x dx
bằng
A. 12. B. 8. C. 0. D. 10.
Câu 9. Cho đồ thị hàm số
y f x
có dạng như hình vẽ.
đề 001
2
/
8
- Mã đề 001
Khi đó hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A.
1
;1
4
. B.
1
;
2

. C.
1 1 7
; , ;
2 4 4

. D.
11
1;
5
.
Câu 10. Hàm số
y f x
có đạo hàm trên
\ 2;2R
, có bảng biến thiên như sau:
Gọi
k
,
l
lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
2018
y
f x
.
Tính
k l
.
A.
2k l
. B.
4k l
. C.
5k l
. D.
.
Câu 11. Với các số thực x không âm thỏa mãn
x x x x 1
4 3.2 4 0
. Gọi S tập hợp các giá trị
nguyên của tham số m để phương trình
2 x
x 9x 1 me
có hai nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập hợp S
là:
A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 12. Đồ thị hàm số
4 2
6 5y x x
cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A. 0 . B.
5
. C. 1 . D. 5 .
Câu 13. Cho hàm số
y f x
liên tục, luôn dương trên
0;3
và thỏa mãn
3
0
d 4I f x x
. Khi đó giá trị
của tích phân
3
1 ln
0
4 d
f x
K e x
là:
A.
14 3e
. B.
3e 14
. C.
4 12e
. D.
12 4e
.
Câu 14. Cho hai số phức
1
2 3z i
,
2
4 5z i
. Số phức
1 2
z z z
A.
2 2z i
. B.
2 2z i
. C.
2 2z i
. D.
2 2z i
.
Câu 15. Cho cấp số cộng
n
u
, biết
1
5, 2u d
. Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu?
A. 100 B. 44 C. 50 D. 75
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
P
đi qua điểm
1;2;3M
cắt các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần lượt tại các điểm
A
,
B
,
C
. Viết phương trình mặt phẳng
P
sao cho
M
trực tâm của tam giác
ABC
.
A.
3
1 2 3
x y z
. B.
2 3 11 0x y z
. C.
6 3 2 6 0x y z
. D.
2 3 14 0x y z
.
Câu 17. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
2
log 3.2 1 2 1
x
x
bằng
3
/
8
- Mã đề 001
A.
3
2
B.
1
2
C.
1
D. 0
Câu 18. Cho hàm số
1
2
x
y
x
.Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
3;4
A.
5
2
B.
3
2
. C.
4
. D.
2
.
Câu 19. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
2 4 1y x x
B.
4 2
2 1y x x
C.
4 2
2 1y x x
D.
4 2
2 1y x x
Câu 20. Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2a
,
2AA a
. Tính
khoảng cách giữa hai đường thẳng
BD
CD
.
A.
5
5
a
. B.
2 5
5
a
. C.
2a
. D.
2a
.
Câu 21. Cho hàm số
4 3 2
4 4 f x x x x a
. Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của
hàm số đã cho trên đoạn
0;2
. Có bao nhiêu số nguyên
a
thuộc đoạn
3;3
sao cho
2M m
?
A. 5. B. 7. C. 3. D. 6.
Câu 22. Trong các số phức
z
thỏa mãn
2
1 2 z z
. Gọi
1
z
2
z
lần lượt các s phức môđun nhỏ
nhất và lớn nhất. Khi đó môđun của số phức
1 2
w z z
A.
2 2w
. B.
2w
. C.
1 2 w
. D.
2w
.
Câu 23. Gọi
0
z
là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình
2
2 6 5 0z z
. Số phức
0
iz
bằng
A.
1 3
2 2
i
. B.
1 3
2 2
i
. C.
1 3
2 2
i
. D.
1 3
2 2
i
.
Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho
2 3a i j k
 
. Tọa độ của vectơ
a
là:
A.
2; 3; 1 .
B.
3;2; 1 .
C.
2; 1; 3 .
D.
1;2; 3 .
Câu 25. Cho hàm số
y f x
liên tục đạo hàm trên
, đồ thị như hình
vẽ.
Với
m
là tham số bất kì thuộc
0;1
. Phương trình
3 2
3 3 4 1 f x x m m
có bao nhiêu nghiệm thực?
A. 9. B. 3.
C. 5. D. 2.
Câu 26. Tứ diện ABCD AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau
AB a, AC 2a, AD 3a
. Gọi M
điểm bất kỳ thuộc miền trong tam giác BCD. Qua M, kẻ các đường thẳng
1
d
song song với AB cắt mặt
phẳng
ACD
tại
1 2
B , d
song song với AC cắt mặt phẳng
ABD
tại
1 3
C , d
song song với AD cắt mặt
phẳng
ABC
tại
1
D
. Thể tích khối tứ diện
1 1 1
MB C D
lớn nhất bằng:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Nội dung kiến thức đề thi được tổng hợp trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 323
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm